BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
18 maart 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-1799

de Dirk Claes (CD&V)

aan de minister van Justitie
________
Buitenlandse adopties - Aantallen - Gezinsvormen
________
adoptie
internationale adoptie
geografische spreiding
officiŽle statistiek
________
18/3/2011 Verzending vraag
12/5/2011 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-1799 d.d. 18 maart 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het kader van mijn werkzaamheden in de Senaat ontving ik graag een antwoord op volgende vragen:

1) Hoeveel adopties van buitenlandse kinderen werden in de afgelopen jaren (2009 en 2010) in BelgiŽ verricht? Graag kreeg ik een opdeling per gewest.

2) Hoeveel adopties van Belgische kinderen werden in de afgelopen jaren (2009 en 2010) in BelgiŽ verricht? Graag kreeg ik een opdeling per gewest.

3) In welke gezinsvormen werden de buitenlandse adoptiekinderen de afgelopen jaren opgenomen (alleenstaande man / alleenstaande vrouw, gehuwde man en vrouw, gehuwde man en man, gehuwde vrouw en vrouw, samenwonenden zonder familieband, heteroseksuele koppels, homoseksuele koppels, feitelijke samenwonenden)?

4) In welke gezinsvormen werden de binnenlandse adoptiekinderen de afgelopen jaren opgenomen (alleenstaande man / alleenstaande vrouw, gehuwde man en vrouw, gehuwde man en man, gehuwde vrouw en vrouw, samenwonenden zonder familieband, heteroseksuele koppels, homoseksuele koppels, feitelijk samenwonenden)?

Antwoord ontvangen op 12 mei 2011 :

Als gevolg van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie werd een federale centrale autoriteit opgericht die bevoegd is voor de centralisering van de statistische gegevens inzake adoptie.

De federale centrale autoriteit beschikt over volledige cijfers die betrekking hebben op interlandelijke adopties die door de dienst zijn erkend en geregistreerd.

Wat betreft de binnenlandse adopties, beschikt zij enkel over een door de gemeenten overgezonden kopie van de overschrijving van de in België uitgesproken vonnissen.

De doorgegeven tabelen geven de cijfers voor het jaar 2010. De cijfers van het jaar 2009 werden reeds vermeld in het antwoord op uw vraag met referentie 4-6857 gedateerd van 9 februari 2010

1. De tabel 1 vermeldt alle buitenlandse adoptiebeslissingen die in België erkend en geregistreerd zijn ten gunste van minderjarige kinderen waarvan de adoptanten woonachtig zijn in België. De cijfers zijn uitgesplitst per jaartal (datum van registratie) en per gewest.

2. De tabel 2 vermeldt alle adoptiebeslissingen uitgesproken door de Belgische rechtbanken ten gunste van minderjarige kinderen. Deze gegevens zijn uitgesplitst per jaartal (datum van overschrijving) en per gewest, rekeninghoudend met de hierboven vermelde beperkingen.

3. De tabel 3 vermeldt alle gegevens die weergegeven zijn onder punt 1. Zij zijn uitgesplitst op basis van de persoonlijke situatie van de adoptant. De federale centrale autoriteit kan geen informatie verschaffen over de wijze van samenleving van betrokkenen.

4. De tabel 4 vermeldt de gegevens weergegeven onder punt 2. Deze zijn uitgesplitst op basis van de persoonlijke situatie van betrokkene en per jaartal. Wat betreft het soort relatie, is de opmerking geformuleerd onder punt 3 hier ook van toepassing.

Teneinde andere interpretaties te voorkomen en ter informatie, delen wij u mee dat wat betreft de cijfers die meegedeeld zijn over de adopties gerealiseerd door koppels van het gelijke geslacht, deze in werkelijkheid betrekking hebben op intrafamiliale adopties.

Tabel 1


Wallonië

Brussel

Vlaanderen

2010

116

30

193

Tabel 2


Wallonië

Brussel

Vlaanderen

2010

36

7

163

Tabel 3


2010

Alleenstaande man

1

Alleenstaande vrouw

18

Koppel man/vrouw

320

Koppel man/man

0

Koppel vrouw/vrouw

0

Tabel 4


2010

Alleenstaande man

32

Alleenstaande vrouw

39

Koppel man/vrouw

62

Koppel man/man

0

Koppel vrouw/vrouw

73