BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
9 februari 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-1278

de Bart Tommelein (Open Vld)

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
________
Brandveiligheidstandaard - Sigaretten - Europese richtlijn - Implementatie in België
________
tabaksindustrie
Europees Comité voor Normalisatie
normalisatie
brandbestrijding
________
9/2/2011Verzending vraag
18/3/2011Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-1278 d.d. 9 februari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 17 november 2010 publiceerde het Europees Comité voor standaardisatie (CEN) de brandveiligheidstandaard EN16156:2010 voor sigaretten. Deze norm verplicht de sigarettenfabrikanten om een coating op het sigarettenpapier aan te brengen, die ertoe leidt dat sigaretten die bijvoorbeeld op de grond vallen welhaast onmiddellijk uitdoven. Dit zal het brandrisico substantieel verminderen.

Het directoraat-generaal SANCO (directorate general for Health and Consumer Policy) van de Europese Commissie zal op 17 november 2011 deze nieuwe norm publiceren in het Publicatieblad, waarna deze van kracht zal zijn in alle Lidstaten.

Het is uiterst belangrijk dat deze nieuwe norm op een duidelijke en transparante wijze wordt geďmplementeerd en dat voor alle marktpartijen (producenten, distributie en detailhandel) de lat gelijk wordt gelegd zodat er geen kans is op marktverstoring.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Welke stappen heeft de geachte minister reeds gezet om middels het Bureau voor normalisatie deze nieuwe norm ook in België te implementeren?

2) Vanaf welke datum zal deze maatregel effectief van kracht zijn?

3) Is er een overgangsperiode voorzien?

4) Welke vorm van markttoezicht en controle op de naleving van deze nieuwe norm zal hij te organiseren?

5) Heeft hij hierover reeds overleg gepleegd met de minister van Volksgezondheid?

6) Kan eerlijke concurrentie tussen de verschillende producenten gevrijwaard worden?

Antwoord ontvangen op 18 maart 2011 :

Ik heb de eer het geachte lid het volgende mee te delen:

De norm EN 16156 “Sigaretten - Beoordeling van het ontstekend vermogen - Veiligheidseis” heeft de status van Belgische (Normen voor het bureau van normalisatie (NBN)-norm verkregen door de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad op 19 januari 2011.

De overige vragen over de veiligheid van sigaretten en het markttoezicht vallen onder de bevoegdheid van mijn collega de minister van Klimaat en Energie.