BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
9 februari 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-1271

de Liesbeth Homans (N-VA)

aan de minister van Klimaat en Energie
________
Ombudsdienst Energie - Klachten - Aantallen per gewest - Opvolging
________
bemiddelaar
elektriciteitsvoorziening
gasdistributie
officiŽle statistiek
geografische spreiding
________
9/2/2011Verzending vraag
30/3/2011Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-1271 d.d. 9 februari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De federale ombudsdienst voor Energie ontving vorig jaar 3 936 klachten. Aangezien dit het eerste werkjaar van de dienst was, kan er van een succesvolle start gesproken worden. Het grote aantal klachten wijst er echter op dat er nog werk aan de winkel is in de energiesector.

Graag stelde ik u hierover de volgende vragen:

1) Hoeveel bedraagt het aantal klachten opgesplitst per provincie en per gewest?

2) Wat zijn de vaakst voorkomende klachten en hoe verhouden deze zich tot het totaal aantal klachten? Graag ook een opsplitsing per provincie.

2) In hoeveel gevallen was er sprake van een onterechte klacht of een klacht bij de verkeerde instantie?

3) In hoeveel gevallen werd het probleem effectief opgelost? Welke oplossingen bood de ombudsdienst aan voor de vaakst voorkomende klachten?

4) Wat bedroeg de gemiddelde termijn voor een oplossing te vinden? Wat bedroeg die termijn opgesplitst naar het soort probleem?

Antwoord ontvangen op 30 maart 2011 :

In antwoord op de vragen van het geachte lid, heb ik de eer te verwijzen naar het antwoord op vraag nr. 5-670.