BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
8 februari 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-1212

de Jacques Brotchi (MR)

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
________
Onkosten voor de behandeling van multiple sclerose - bijdrage van de ziekteverzekering
________
ziekte van het zenuwstelsel
ziekteverzekering
kosten voor gezondheidszorg
remgeld
________
8/2/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten
________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-200
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-1212 d.d. 8 februari 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

De Onafhankelijke Ziekenfondsen hebben een studie gemaakt om te bepalen welk bedrag de ziekteverzekering kan toekennen als bijdrage in de onkosten verbonden aan multiple sclerose en welk aandeel de patiŽnt moet blijven betalen.

Uit die studie blijkt dat de patiŽnt, ongeacht de ernst van zijn ziekte - er zijn vier stadia geÔdentificeerd - een groter aandeel ten laste neemt dan de ziekteverzekering. In de verst gevorderde stadia van de ziekte neemt de patiŽnt meer dan 60% van die onkosten ten laste.

Ondanks de specifieke terugbetalingen waarin voorzien is voor de chronisch zieken, kosten prestaties zoals kinesitherapie of ergotherapie de patiŽnt veel geld. Multiple sclerose-patiŽnten zouden echter vaak een beroep doen op deze therapieŽn.

De maatregelen ten gunste van chronisch zieke patiŽnten zouden dus verre van toereikend zijn voor het ten laste nemen van deze ziekte.

De studie waarnaar ik verwijs, prijst de oprichting aan van het statuut van ďchronisch ziekeĒ op basis van medische in plaats van administratieve criteria. Op die manier zouden de rechten worden toegekend op basis van de ernst van de ziekte.

Mevrouw de minister,

1. Welk standpunt neemt u in ten opzichte van deze studie? Gaat u akkoord met de vaststellingen die erin worden gedaan?

2. Denkt u niet dat het voor multiple sclerose-patiŽnten nuttig zou zijn te voorzien in specifieke terugbetalingen afgestemd op de noden veroorzaakt door de graad van aantasting door de ziekte ?

3. Zou het, meer algemeen, voor de chronisch zieken niet nuttig zijn meer rekening te houden met het criterium ďgraad van aantastingĒ?