BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2013-2014
________
14 februari 2014
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-11132

de Nele Lijnen (Open Vld)

aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
________
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) - Schorsingen - Werkhervattingen - Arbeidsongeschiktheid - Controleartsen
________
chronische ziekte
arbeidsongeschiktheid
arbeidsgeneeskunde
ziekte van het zenuwstelsel
gezondheidsstatistiek
________
14/2/2014Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-11132 d.d. 14 februari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik heb enkele vragen over het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) voor de geachte Staatssecretaris, nadat de minister van Volksgezondheid mij als antwoord op vraag 5-10263 naar u verwijst.

1) Hoeveel CVS-patiŽnten werden de afgelopen vijf jaar geschorst door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)? Gelieve de cijfers gegroepeerd per jaar weer te geven.

2) Heeft u cijfers over het aantal CVS-patiŽnten dat uiteindelijk terug aan de slag gaat na hun schorsing? Indien ja, kan u mij deze cijfers bezorgen? Indien neen, acht u het nuttig om hier cijfergegevens over te verzamelen?

3) Hoe bepalen de controleartsen of een CVS-patiŽnt al dan niet arbeidsgeschikt is? Welke criteria spelen een rol? Kan u concreet toelichten?

4) Acht u het nuttig om de huidige werkwijze van de controleartsen aangaande chronische ziekten, zoals CVS, te evalueren?

5) Is er volgens u een bijsturing nodig aangaande de controle op arbeidsongeschiktheid van CVS-patiŽnten? Kan u argumenteren waarom wel of niet?