BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2007-2008
________
9 mei 2008
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-933

de Sfia Bouarfa (PS)

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
________
Esthetische heelkunde - Illegale operaties - Schoonheidsinstituut - Controles
________
plastische chirurgie
beroepsorde
chirurg
________
9/5/2008Verzending vraag
3/7/2008Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-933 d.d. 9 mei 2008 : (Vraag gesteld in het Frans)

In de pers verscheen onlangs het verhaal van een dringende ziekenhuisopname wegens een ernstige infectie opgelopen tijdens een liposuctie in een schoonheidscentrum in Brussel. Chirurgische ingrepen in een schoonheidscentrum worden vaak uitgevoerd in omstandigheden die afwijken van het protocol dat in de ziekenhuizen wordt toegepast en vaak ook door artsen die niet aangesloten zijn bij de Belgische Orde van Geneesheren. Het gaat hier dus niet om een geďsoleerd geval.

Liposucties en borstimplantaten kennen in België steeds meer succes. Er zijn al meer dan 30.000 liposucties uitgevoerd en er werden 10.000 borstimplantaten ingebracht en de winsten daarop zijn onschatbaar. De esthetische heelkunde is een medische specialiteit, net als de reconstructieve heelkunde (onder het RIZIV-nummer 210), ook al is het de bedoeling, zoals de naam het zegt, mooier te maken en niet te herstellen. Die ingrepen kunnen trouwens wel onschuldig lijken, maar ze worden uitgevoerd in schoonheidsinstituten, zogenaamde “privéklinieken”, door personeel dat soms laaggekwalificeerd is en dat de vereiste ethiek en veiligheids- en omkaderingsvoorschriften niet naleeft.

Volgens sommige chirurgen is de Belgische wetgeving te laks omdat ze de beoefenaars die zich in België vestigen niet verbiedt schoonheidsinstituten te openen en ingrepen uit te voeren zonder aangesloten te zijn bij de Belgische Orde van Geneesheren. We nemen het voorbeeld van Franse chirurgen die in Frankrijk niet meer mogen opereren. Bovendien wordt een moeilijk te bepalen aantal schoonheidsoperaties voorgesteld als medische handelingen die vallen onder de reconstructieve chirurgie om terugbetaling te krijgen van de Sociale Zekerheid, die daardoor bijkomende uitgaven moet doen.

Aan welke controlemaatregelen denkt u om te beletten dat schoonheidsoperaties worden uitgevoerd door chirurgen die in België niet erkend zijn? Zijn er middelen om handelingen van esthetische heelkunde, waarvoor de arts een medische specialisatie moet hebben, te onderscheiden en te definiëren?

Aan welke maatregelen denkt u om de commercialisering van medische ingrepen te voorkomen en om de fraude met codes van geneeskundige handelingen uit de wereld te helpen?

Antwoord ontvangen op 3 juli 2008 :

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu heeft nog voor dit jaar, in samenwerking met het geneesmiddelenagentschap, een analyse- en inspectie-actie hieromtrent gepland. Mijn administratie, die ook structurele banden heeft met het RIZIV, wil ook het RIZIV bij deze actie betrekken.

De voorbereiding van de inspectie-actie, met name een inventaris van de beschikbare informatie en van de inspectiepistes, is begin april van start gegaan.

Het is dus voorbarig om u te kunnen zeggen welke conclusies uit deze werkzaamheden zullen resulteren.