BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
7 april 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-7488

de Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
________
Nationale Loterij - Ontvangen middelen - Besteding - Maatschappelijke Integratie
________
Nationale Loterij
beschermheerschap
economische steun
armoede
hulp aan minderbegunstigden
officiŽle statistiek
geografische spreiding
overheidssteun
________
7/4/2010 Verzending vraag
6/5/2010 Einde zittingsperiode
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5557
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-7488 d.d. 7 april 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens het koninklijk besluit van 28 juli 2008 tot bepaling van het voorlopige verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2008 werd door de Nationale Loterij, onder de bescherming van de minister voor Maatschappelijke Integratie, 2 870 000 euro voorbehouden voor armoedebestrijding, 495 000 euro voor opvangtehuizen, 2 311 280 euro armoedebestrijding, transitwoningen en 100 000 euro voor projecten " sociale integratie en ecologie ".

1. Kan mij voor elk van deze deelcategorieŽn worden meegedeeld hoe deze middelen werden besteed? Indien zij als subsidie aan organisaties of instellingen werden verstrekt, kreeg ik graag specifiek de volgende informatie per organisatie / instelling:

- de naam van de organisatie / instelling;

- het bedrag dat werd toegekend;

- het specifiek oogmerk waarmee dit bedrag werd toegekend;

- de taalgroep waartoe de organisatie / instelling behoort.

2. Welke zijn de selectiecriteria om al dan niet een project te steunen? Wie oordeelt daarover?

3. Werden er projecten afgewezen? Zo ja dewelke en om welke redenen?