BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
26 maart 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-7336

de Ann Somers (Open Vld)

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Piekuurtreinen op de lijn tussen Hasselt en Brussel - Vertragingen en afschaffingen - Oorzaken
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
vervoersduur
pendel
________
26/3/2010Verzending vraag
6/5/2010Einde zittingsperiode
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-7336 d.d. 26 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het is de twee eerste weken van maart 2010 weer huilen met de pet op met de stiptheid van de piekuurtreinen op de lijn Hasselt-Brussel en omgekeerd. Woensdag 10 maart 2010 was de trein van 7.26 uur in Aarschot aangekondigd met een vertraging van 22 minuten. 's Avonds werd de trein van 18.09 uur in Brussel-Centraal gewoon afgeschaft. Idem dito voor de trein Knokke-Blankenberge-Hasselt van 18.34 uur, die nochtans de eerst volgende trein richting Aarschot en Diest was. De avond voordien had een andere piekuurtrein ook al een half uur vertraging. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de reizigers steen en been klagen.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1. Graag kreeg ik een overzicht van alle exacte uren van vertrek en aankomst van de rechtstreekse piekuurtreinen van Hasselt naar Brussel 's ochtends en omgekeerd 's avonds vanaf 1 tot en met 11 maart 2010 en dat zowel in de eindstations als in de haltes Diest, Aarschot, Brussel-Noord en Brussel-Centraal.

2. Welke piekuurtreinen werden in die periode afgeschaft en wat was daarvan de reden?

3. Hoe vaak hebben mensen die de P-trein van 17.05 uur (Brussel-Zuid) naar Hasselt nemen in Hasselt de aansluiting met de trein van 18.12 uur naar Antwerpen via Mol gemist?

4. Hoe vaak is die trein van 18.12 uur stipt op tijd vertrokken?

5. Waarom laat de stiptheid op de lijn Hasselt-Brussel de afgelopen weken zo te wensen over?