BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
26 maart 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-7318

de Ann Somers (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
________
Arbeidsongevallen - Zwartwerk - Thuis uitgevoerde klussen - Preventie
________
thuiswerk
zwartwerk
arbeidsongeval
________
26/3/2010Verzending vraag
6/5/2010Einde zittingsperiode
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7317
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-7318 d.d. 26 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Als over arbeidsongevallen wordt gesproken, bedoelt men daarmee uiteraard ongevallen op de werkvloer. Helaas gebeuren er ook geregeld ongevallen bij werknemers die thuis klussen of bij mensen die zwartwerk verrichten. Per definitie zijn dergelijke arbeidsongevallen moeilijk meetbaar. Nochtans spelen producenten van veiligheidsmateriaal wel in op de vraag van particulieren naar beschermende kledij (handschoenen, helm, stofbril, Ö), die verkrijgbaar is in doe-het-zelfcentra. Het gaat immers vaak om mensen die niet gekwalificeerd zijn voor dergelijke klussen of onvoldoende geroutineerd zijn om de reŽle gevaren in te schatten.

1. Bestaan er indicaties over de omvang en de aard van de arbeidsongevallen bij mensen die thuis klussen?

2. Is geweten hoeveel ongevallen gebeuren op werven bij mensen die zwartwerk verrichten?

3. Acht de geachte minister het noodzakelijk om particulieren te sensibiliseren voor het risico op een arbeidsongeval als ze thuis klussen uitvoeren?

4. Hoe en wanneer zal dat concreet gebeuren?