BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
10 maart 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-7171

de Bart Tommelein (Open Vld)

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
________
Vliegtuigen - Veiligheid - Controles - Boetes en incidenten
________
vliegtuig
burgerluchtvaart
onderhoud
veiligheid van het luchtverkeer
________
10/3/2010Verzending vraag
26/4/2010Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-7171 d.d. 10 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Gedurende de voorbije zes jaar zouden minstens 65 000 Amerikaanse lijnvluchten uitgevoerd zijn met toestellen die niet correct onderhouden werden, aldus een uitvoerig onderzoek van de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten.

De studie analyseert onder andere de boetes die door de Amerikaanse Luchthavenautoriteiten (Federal Aviation Administration, FAA) tussen 2003 en 2009 uitgeschreven werden aan luchtvaartmaatschappijen. Maar liefst vijfentwintig maatschappijen werden beboet voor overtredingen betreffende het onderhoud van hun toestellen, zoals het onnodig uitstellen van reparaties, het gebruik van niet-goedgekeurde onderdelen en het verder vliegen met een toestel dat reeds een waarschuwing van de luchthavenautoriteiten gekregen heeft.

Ik had dan ook volgende vragen:

1. Hoeveel vliegtuigmaatschappijen werden in ons land beboet wegens gebrekkig onderhoud? Om hoeveel lijnvluchten en / of vliegtuigen op jaarbasis ging het? Graag kreeg ik deze gegevens voor de laatste drie jaar.

2. Hoeveel vliegtuigmaatschappijen werden in ons land beboet wegens het gebruik van niet-goedgekeurde onderdelen? Om hoeveel vluchten en / of vliegtuigen op jaarbasis ging het? Graag kreeg ik deze gegevens voor de laatste drie jaar. Kan de staatssecretaris de meest voorkomende niet-goedgekeurde onderdelen oplijsten?

3. Hoeveel vliegtuigmaatschappijen werden in ons land beboet wegens het verder vliegen met een toestel dat reeds een waarschuwing van de Luchthavenautoriteiten gekregen heeft? Om hoeveel vluchten en / of vliegtuigen op jaarbasis ging het? Graag kreeg ik deze gegevens voor de laatste drie jaar.

4. Kan hij al deze cijfers duiden en aangeven of er bijkomende controles of maatregelen moeten worden getroffen?

Antwoord ontvangen op 26 april 2010 :

In antwoord op de vragen van het geacht lid, wil ik hem meedelen dat er fundamentele verschillen bestaan tussen het Amerikaanse en het Europese systeem van toezicht op het onderhoud van vliegtuigen.

Het Europese systeem voorziet in een structureel, sterk geformaliseerd toezicht op het onderhoud met een jaarlijkse hernieuwing van het luchtwaardigheidsbewijs van een vliegtuig. In de Verenigde Staten daarentegen blijft een luchtwaardigheidscertificaat onbeperkt geldig zolang de onderhoudsvoorschriften nageleefd worden. Bij gebrekkig onderhoud worden er boetes opgelegd.

Indien in Europa bij controles op het onderhoud tekortkomingen vastgesteld worden, wordt, conform de EASA-voorschriften, veeleer een “Corrective Action Plan” dan een “boetesysteem” opgelegd om hieraan tegemoet te komen. De cijfers met betrekking tot het aantal en de aard van de vastgestelde tekortkomingen worden echter niet systematisch bijgehouden.