BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
9 maart 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-7127

de Ann Somers (Open Vld)

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
________
Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer - Combinatie van werk en gezin - Organisatie van kinderopvang tijdens de vakantiemaanden - Stand van zaken
________
balans tussen werk en privé
ministerie
overheidsapparaat
kinderoppas
________
9/3/2010Verzending vraag
30/3/2010Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-7127 d.d. 9 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 4-6615 vermeldt de geachte staatssecretaris een ontwerpvoorstel voor kinderopvang tijdens de maanden juli en augustus 2010. Gedetailleerde informatie kan nog niet worden verstrekt gezien de evolutie van het dossier. Desalniettemin had ik toch graag een antwoord gekregen op volgende vragen:

1. Op welke externe dienst zal een beroep worden gedaan voor de kinderopvang?

2. Welke personeelsleden zullen op de kinderopvang een beroep kunnen doen?

3. Zal er een voorrangsregeling gelden voor bepaalde personeelsleden, bijvoorbeeld als ze deel uitmaken van een kansengroep of naargelang hun niveau?

4. Hoeveel middelen zijn beschikbaar om het project te financieren?

Antwoord ontvangen op 30 maart 2010 :

Ik heb de eer het geachte lid het volgende mede te delen:

In overleg met de vakorganisaties zal voor het eerst tijdens de maanden juli en augustus 2010 de opvang van de kinderen van de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer worden toevertrouwd aan Top Vakantie.

Alle personeelsleden kunnen een beroep doen op de diensten van deze gespecialiseerde instelling, met name in de vier opvangplaatsen in Brussel, Antwerpen, Gent en Namen.

Mijn diensten hebben beslist geen regels voor de prioriteit van inschrijvingen vast te leggen, om de toegang voor alle kinderen van de personeelsleden van het departement te waarborgen.

Om ouders in de gelegenheid te stellen om een beroep te doen op de diensten van Top Vakantie, voorzien de FOD Mobiliteit en Vervoer en de VZW Sociale Dienst van de FOD in een financiële tegemoetkoming in het kinderopvangproject ten belope van 44,4 % van het totaalbedrag, door Top Vakantie vastgelegd op 27 euro per dag per kind.

De FOD voorziet (naast de tegemoetkoming van de VZW Sociale Dienst) een bedrag van 11 200 euro voor deze eerste test.