BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
2 maart 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-7047

de Ann Somers (Open Vld)

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinramp in Buizingen - Wilde staking - Maatregelen en gevolgen
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
ongeval bij het vervoer
reizigersvervoer
staking
________
2/3/2010Verzending vraag
6/5/2010Einde zittingsperiode
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-7047 d.d. 2 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Zoals dat wel vaker gebeurt na incidenten op en met treinen, volgden ook na het tragische ongeval in Buizingen op 15 februari 2010 wilde stakingen bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS). De acties begonnen in WalloniŽ en kregen schoorvoetend navolging in Vlaanderen. Het gevolg was dat de reizigers, die sowieso al zware hinder ondervonden omwille van het ongeval, andermaal de klos waren en gegijzeld werden. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de meeste reizigers veel medeleven met de slachtoffers van de treinramp betoonden, maar weinig begrip hadden voor de wilde stakingen.

1. Hoeveel werknemers van de NMBS hebben het werk neergelegd na het ongeval in Buizingen?

2. Hebben de vakbonden deze wilde stakingen erkend en hebben deze werknemers bijgevolg een stakingsvergoeding gekregen of werden ze gewoon doorbetaald door de NMBS?

3. Gaan deze wilde stakingen in tegen het algemeen akkoord dat de NMBS met de bonden heeft afgesloten om geen wilde stakingen meer te organiseren?

4. Welke concrete gevolgen kan de schending van dit akkoord hebben?

5. Zal de geachte minister opnieuw met de bonden aan tafel gaan zitten om dergelijke wilde stakingen in de toekomst te vermijden?

6. Hoeveel treinen werden afgeschaft:

a. omwille van het ongeval in Buizingen;

b. omwille van de wilde stakingen die erop volgden?

7. Hoeveel treinen reden met een vertraging van meer dan tien minuten ingevolge de wilde stakingen?

8. Hoeveel schade heeft de NMBS geleden omwille van de wilde stakingen?