BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
12 februari 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6979

de Ann Somers (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
________
Dienstencheques - Arrondissement Leuven - Erkenningen en stopzetting van activiteit - Aantal werknemers en aantal gekochte cheques
________
bijkomend voordeel
dienst voor arbeidsbemiddeling
officiŽle statistiek
________
12/2/2010Verzending vraag
6/5/2010Einde zittingsperiode
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6979 d.d. 12 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Met betrekking tot de dienstencheques kreeg ik voor het jaar 2009 graag een antwoord op de volgende vragen voor het arrondissement Leuven:

1. Hoeveel dienstenchequesondernemingen hebben in de tweede helft van 2009 een erkenning aangevraagd?

2. Zaten bij die erkenningsaanvragen ook aanvragen van plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA) sui generis? Zo ja, welke?

3. Hoeveel bouwbedrijven hebben een erkenning aangevraagd en gekregen?

4. Werden erkenningen geweigerd? Zo ja, welke?

5. Zijn er erkende dienstenchequesondernemingen die hun activiteiten hebben stopgezet of failliet zijn gegaan? Zo ja, welke?

6. Over hoeveel erkende dienstenchequesondernemingen beschikte elke gemeente en stad eind 2009?

7. Hoeveel dienstencheques werden in het tweede semester maandelijks aangekocht, respectievelijk ingewisseld in dit arrondissement?

8. Hoeveel werknemers (in absolute getallen en voltijds equivalenten) waren in het arrondissement eind 2009 aan de slag in het stelsel van dienstencheques?

9. Hoeveel extra administratief en omkaderingspersoneel werd tewerkgesteld in dienstenchequesondernemingen in het arrondissement Leuven?