BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
12 februari 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6976

de Ann Somers (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
________
Plaatselijk Werkgelegenheidsagenschap (PWA) - Werknemers - Doorstroming naar een reguliere baan in het kader van de dienstencheques
________
dienst voor arbeidsbemiddeling
bijkomend voordeel
herintreding
officiŽle statistiek
________
12/2/2010Verzending vraag
6/5/2010Einde zittingsperiode
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6976 d.d. 12 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds de invoering van de dienstencheques is de instroom van de werknemers van plaatselijke werkgelegenheidsagenschappen (PWA-ers) voor poetshulp ingeperkt. PWA-ers worden aangemoedigd om door te stromen naar een reguliere job in het kader van de dienstencheques. Wie problemen heeft met de nieuwe werksituatie krijgt een terugkeergarantie naar het PWA-regime. Helaas is de doorstroming nog steeds niet optimaal.

Ik kreeg graag een antwoord op de volgende vragen voor het jaar 2009, telkens opgesplitst per gewest.

1) Hoeveel PWA-ers zijn doorgestroomd naar een reguliere baan in het stelsel van dienstencheques?

2) Hoeveel van die werknemers werden aangeworven door een PWA met een sui-generisafdeling dienstencheques?

3) Hoeveel van die werknemers werden aangeworven door:

a) een handelsvennootschap;

b) een interimkantoor;

c) een invoegonderneming;

d) een vereniging zonder winstoogmerk (vzw);

e) gemeenten, openbaar centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) of andere?

4) Hoeveel werknemers hebben gebruik gemaakt van de terugkeergarantie?

5) Hoeveel werknemers zijn ingestroomd in het PWA-systeem?