BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
9 februari 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6857

de Dirk Claes (CD&V)

aan de minister van Justitie
________
Buitenlandse adopties - Aantallen - Gezinsvormen
________
adoptie
internationale adoptie
officiŽle statistiek
________
9/2/2010 Verzending vraag
3/5/2010 Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6858
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6857 d.d. 9 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het kader van mijn werkzaamheden in de Senaat ontving ik graag een antwoord op volgende vragen:

1. Hoeveel adopties van buitenlandse kinderen werden er de afgelopen jaren (2007, 2008, 2009) in BelgiŽ verricht? Graag kreeg ik een opdeling per gewest.

2. Hoeveel adopties van Belgische kinderen werden er de afgelopen jaren (2007, 2008, 2009) in BelgiŽ verricht? Graag kreeg ik een opdeling per gewest.

3. In welke gezinsvormen werden de buitenlandse adoptiekinderen de afgelopen jaren (2007, 2008, 2009) opgenomen (alleenstaande man/alleenstaande vrouw, gehuwde man en vrouw, gehuwde man en man, gehuwde vrouw en vrouw, samenwonenden zonder familieband, heteroseksuele koppels, homoseksuele koppels, feitelijk samenwonenden)?

4. In welke gezinsvormen werden de binnenlandse adoptiekinderen de afgelopen jaren (2007, 2008, 2009) opgenomen (alleenstaande man / alleenstaande vrouw, gehuwde man en vrouw, gehuwde man en man, gehuwde vrouw en vrouw, samenwonenden zonder familieband, heteroseksuele koppels, homoseksuele koppels, feitelijk samenwonenden)?

Antwoord ontvangen op 3 mei 2010 :

Als gevolg van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie werd een federale centrale autoriteit opgericht die bevoegd is voor de centralisering van de statistische gegevens inzake adoptie.

De federale centrale autoriteit beschikt over volledige cijfers die betrekking hebben op interlandelijke adopties die door de dienst zijn erkend en geregistreerd.

Wat betreft de binnenlandse adopties, beschikt zij enkel over een door de gemeenten overgezonden kopie van de overschrijving van de in België uitgesproken vonnissen.

Hiermee rekening houdend, werd er in juli 2008 aan elke ambtenaar van de Burgerlijke Stand een schrijven gericht om hen te herinneren aan deze verplichting. De federale centrale autoriteit zal dit initiatief herhalen.

1. Deze tabel vermeldt alle buitenlandse adoptiebeslissingen die in België erkend en geregistreerd zijn ten gunste van minderjarige kinderen waarvan de adoptanten woonachtig zijn in België. De cijfers zijn uitgesplitst per jaartal (datum van registratie) en per gewest.


Wallonië

Brussel


Vlaanderen

2007

189

31

165

2008

123

33

214

2009

140

27

255

2. Deze tabel vermeldt alle adoptiebeslissingen uitgesproken door de Belgische rechtbanken ten gunste van minderjarige kinderen. Deze gegevens zijn uitgesplitst per jaartal (datum van overschrijving) en per gewest, rekeninghoudend met de hierboven vermelde beperkingen.


Wallonië


Brussel


Vlaanderen

2007

36

8

124

2008

69

14

191

2009

52

6

134

3. Deze tabel vermeldt alle gegevens die weergegeven zijn onder punt 1. Zij zijn uitgesplitst op basis van de persoonlijke situatie van de adoptant. De federale centrale autoriteit kan geen informatie verschaffen over de wijze van samenleving van betrokkenen.
De tabel toont aan dat voor de jaren 2007 en 2008 twee adopties tot stand zijn gekomen door een holebikoppel. In het eerste geval gaat het om een intrafamiliale adoptie die in het buitenland werd uitgesproken; in het andere geval gaat het om de totstandkoming van een buitenlandse adoptiebeslissing door een alleenstaande vrouw en waarvan de federale centrale autoriteit na de uitspraak van de buitenlandse adoptiebeslissing vaststelde dat de adoptante samenwoonde met een andere vrouw.


2007

2008

2009

Alleenstaande man

3

3

2

Alleenstaande vrouw

31

33

31

Koppel man/vrouw

350

333

389

Koppel man/man

0

0

0

Koppel

1

1

0

4. Deze tabel vermeldt de gegevens weergegeven onder punt 2. Deze zijn uitgesplitst op basis van de persoonlijke situatie van betrokkene en per jaartal. Wat betreft het soort relatie, is de opmerking geformuleerd onder punt 3 hier ook van toepassing.
Teneinde andere interpretaties te voorkomen en ter informatie, delen wij u mee dat wat betreft de cijfers die meegedeeld zijn over de adopties gerealiseerd door koppels van het gelijke geslacht, deze in werkelijkheid betrekking hebben op intrafamiliale adopties.


2007

2008

2009

Alleenstaande man

36

60

38

Alleenstaande vrouw

50

88

34

Koppel man/vrouw

59

73

53

Koppel man/man

1

1

0

Koppel vrouw/vrouw

22

52

67