BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
27 januari 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6596

de Ann Somers (Open Vld)

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Winterweer - Afschaffingen en vertragingen van treinen - Actieplan
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
vervoersduur
weer en wind
consumentenvoorlichting
________
27/1/2010Verzending vraag
6/5/2010Einde zittingsperiode
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6596 d.d. 27 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het winterweer heeft sinds half december 2009 het treinverkeer danig in de war gestuurd. Tijdens de eerste werkweek van januari 2010 werden de meeste reizigers voor Brussel geconfronteerd met vertragingen. Ook de communicatie was niet altijd even duidelijk.

1. Hoeveel treinen werden ingevolge het winterweer afgeschaft?

2. Hoeveel treinen liepen ingevolge het winterweer vertragingen op van minimaal tien minuten?

3. Wat waren de voornaamste problemen die ingevolge de winterkou leidden tot vertragingen?

4. Waarom slaagt de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) er niet in om voldoende voorbereidende maatregelen te nemen die vertragingen en problemen ingevolge het winterweer kunnen voorkomen?

5. Zal de geachte minister de NMBS vragen om op basis van de ervaringen met het barre winterweer een actieplan uit te werken om te anticiperen op problemen met het spoor bij nieuwe winterkou?

6. Kunnen hierover adviezen worden ingewonnen bij spoorwegmaatschappijen van landen zoals Zweden, Noorwegen en Finland, waar men veel ervaring heeft met winterkou?

7. Waarom blijven reizigers geconfronteerd worden met een manke communicatie, zoals het niet aankondigen van vertragingen, het missen van aansluitingen en dergelijke?

8. Wat wordt eraan gedaan om die vervelende toestanden in de toekomst te vermijden?