BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
27 januari 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6582

de Ann Somers (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
________
Acquired Immuno-Deficiency Syndrome (aids) - Gebrek aan nationale aanpak - Overleg met de gemeenschappen - Creatie van een nationaal aids-programma
________
aids
voorkoming van ziekten
________
27/1/2010Verzending vraag
6/5/2010Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6582 d.d. 27 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de Euro HIV index strandde BelgiŽ op de elfde plaats van in totaal negenentwintig landen. Die index is een initiatief van de Zweedse denktank Health Consumer Powerhouse. De reden voor de slechte plaats van BelgiŽ heeft vooral te maken met het ontbreken van een globale aanpak. Meer bepaald heeft BelgiŽ geen nationaal programma voor het Acquired Immuno Deficiency Syndrome. Dat is nochtans geen overbodige luxe, gelet op de bevoegdheidsverdeling in onze federale staatsstructuur, waarin de preventie door de gemeenschappen wordt behartigd en het curatieve aspect een federale bevoegdheid is.

1. Erkent de minister dat in BelgiŽ een globale beleidsaanpak inzake menselijk immuundeficiŽntievirus (Human Immunodeficiency Virus) en aidsbeleid noodzakelijk is?

2. Zal ze een initiatief nemen om een nationaal aidsprogramma uit te werken?

3. Welke concrete initiatieven zal ze nemen?

4. Zal hierover een overleg worden opgestart met de gemeenschappen?

5. Binnen welke periode is het realiseren van een nationaal aidsprogramma haalbaar?

Antwoord ontvangen op 6 mei 2010 :

Een coördinatie op verschillende domeinen van de strijd tegen HIV/AIDS, zoals de preventie, de screening, de zorg van de getroffen personen, de epidemiologische surveillance en de strijd tegen discriminatie, is belangrijk teneinde de impact van de programma’s te maximaliseren.

Aangezien België een federale staat is, zal het formuleren van een nationaal Aidsprogramma steeds een complex proces blijven gezien de verspreiding van de bevoegdheden in dit dossier. Wel hebben we samenwerkingsmechanismen ontwikkeld tussen de entiteiten, en dit in het kader van de interministeriële conferentie. Een werkgroep AIDS is momenteel actief. Deze is op dit moment een overzicht aan het maken van de verschillende projecten en initiatieven die door de verschillende ministers en hun administraties in het kader van de strijd tegen AIDS genomen worden. Het doel van deze oplijsting is om enerzijds te kijken of er lacunes zijn in het beleid maar op deze manier wisselen we ook ideeën en informatie uit over de verschillende projecten met bijkomende informatie over hun al dan niet goed functioneren, en dit met het idee om de aanpak te harmoniseren.