BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
20 januari 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6550

de Freya Piryns (Groen!)

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
________
Absolute voorrang van rechts - Evaluatie - Daling van ongevallen
________
verkeersveiligheid
verkeersregels
ongeval bij het vervoer
________
20/1/2010Verzending vraag
22/2/2010Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6550 d.d. 20 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 1 maart 2007 werd de algemene voorrang van rechts ingevoerd. De bedoeling was de tot dan toe geldende regels te vereenvoudigen en te verduidelijken met als doelstelling de verkeersveiligheid te verhogen. En zo ongevallen te voorkomen.

1. We zijn ondertussen bijna drie jaar verder. Heeft de veralgemening van de voorrang effectief voor meer duidelijkheid en dus veiligheid gezorgd?

2. Is er al geŽvalueerd, of zijn er plannen daarvoor, of de maatregel effectief tot een daling van de ongevallen heeft geleid?

Antwoord ontvangen op 22 februari 2010 :

Ik heb de eer het geachte lid het volgende te antwoorden:

1. De regel die betrekking heeft op de voorrang van rechts, die aangepast werd op 1 maart 2007, heeft geen voorwerp uitgemaakt van een specifieke evaluatie.

2. De onderstaande tabellen tonen het aantal en het percentage letselongevallen opgesplitst naar type kruispunt. Het aandeel letselongevallen op kruispunten met voorrang van rechts is in 2007, het jaar waarin de nieuwe wet in voege trad, noch significant toegenomen noch significant afgenomen.

De opheffing van de regel, waarbij de bestuurder die van rechts komt, zijn voorrang verliest wanneer hij stopt, werd ingegeven door het feit dat dit in geen ander Europees land bestond en daardoor een grotere uniformiteit in Europa werd bereikt.

Evolutie van het aantal letselongevallen naargelang het type kruispunt (2005-2008)

Evolution du nombre d’accidents avec dommage corporel selon le type de carrefour (2005-2008)

 

Geen KruispuntPas de carrefour


KruispuntCarrefour
RotondeRond-point


 

 

 

Geen specificaties

Met agent

Met verkeerslichten

Met voorrangsborden B1 of B5

Met voorrang van rechts

 

 Pas de specifications

Avec agent

Avec signaux lumineux

Avec panneaux priorité de droite B1 ou B5

Avec priorité de droite2005

31408

531

74

3461

7923

4704

1185

49286

2006

31343

39

61

3547

8019

4891

1272

49171

2007

31740

0

71

3688

8271

4830

1215

49815

2008

30931

0

87

3673

8078

4795

1264

48827


Bron: FOD Economie. AD SEI / Verwerking: BIVV


Source: SPF Economie AD SEI / Infographie : IBSR


Evolutie van het aandeel letselongevallen naargelang het type kruispunt (2005-2008)

Evolution de la proportion d’accidents avec dommage corporel selon le type de carrefour (2005-2008)


 

Geen KruispuntPas de carrefour


KruispuntCarrefour


Rotonde

Rond-point


 

 

 

Geen specificaties

Met agent

Met verkeerslichten

Met voorrangsborden B1 of B5

Met voorrang van rechts

 

 Pas de specifications

Avec agent

Avec signaux lumineux

Avec panneaux priorité de droite B1 ou B5

Avec priorité de droite2005

63,7%

1,1%

0,1%

7,0%

16,1%

9,5%

2,4%

100,0%

2006

63,7%

0,1%

0,1%

7,2%

16,3%

9,9%

2,6%

100,0%

2007

63,7%

0,0%

0,1%

7,4%

16,6%

9,7%

2,4%

100,0%

2008

63,3%

0,0%

0,2%

7,5%

16,5%

9,8%

2,6%

100,0%


Bron: FOD Economie. AD SEI / Verwerking: BIVV


Source: SPF Economie AD SEI / Infographie : IBSR