BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
15 december 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6351

de Bart Tommelein (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
________
Alicante - Belgisch consulaat - Mogelijke sluiting - Alternatieven
________
consulaat
Spanje
________
15/12/2009Verzending vraag
16/3/2010Rappel
6/5/2010Einde zittingsperiode
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6351 d.d. 15 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Belgische consulaat in het Spaanse Alicante zou op korte termijn misschien de deuren sluiten, aldus de desbetreffende consul. De sluiting zou een besparingsmaatregel zijn. De 10 000 ingeschreven Belgen in de regio zullen na een eventuele sluiting noodgedwongen met hun administratieve zaken terecht moeten in het consulaat van Barcelona of in de ambassade van Madrid. Als men bij de 10 000 ingeschreven Belgen ook nog de 4 000 Belgen telt die in de regio overwinteren, dan worden ongeveer 14 000 Belgen "aan hun lot overgelaten".

Ook de talrijke Belgen die in de buurt op vakantie gaan, kunnen bij noodgeval niet meer rekenen op de steun van het Belgische consulaat in Alicante. Iemand van wie de portefeuille gestolen wordt, wordt geacht de nodige papieren te gaan halen in Barcelona of Madrid. Bovendien is een groot deel van de landgenoten in Alicante gepensioneerd en heeft een deel van hen een verminderde mobiliteit. Verplaatsingen naar Barcelona zijn voor hen minder evident zijn.

Ik heb dan ook volgende vragen:

1) Kan de geachte minister toelichten of er plannen zijn om het Belgisch consulaat in het Spaanse Alicante te sluiten? Zo ja, welke criteria worden gehanteerd om bepaalde consulaten al of niet te sluiten?

2) Heeft hij weet van het ongenoegen dat er leeft bij onze vele landgenoten in Spanje over de mogelijke sluiting van het consulaat in Alicante? Kan hij hen geruststellen?

3) Klopt de informatie als zou de eventuele sluiting van het consulaat in Alicante dienen als compensatie voor de opening van een consulaat in Marseille om deze opening aldus budgetneutraal te maken? Kan hij dit uitvoerig toelichten?

4) Kan hij aangeven hoeveel nieuwe consulaten werden geopend in 2009 alsook of er nieuwe openingen van consulaten voorzien zijn in 2010? Zo ja, op welke locatie en welke criteria werden er gehanteerd om de implementatie op de desbetreffende locatie te voorzien?

5) Kan hij aangeven of hij bereid is alternatieven te overwegen, mocht hij inderdaad een sluiting van het consulaat in Alicante overwegen, gezien het grote aantal landgenoten dat aldaar verblijft op permanente of semi-permanente basis? Zo dacht ik aan het behoud van een beperkter consulaat en/of een antenne?