BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
10 december 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6294

de Freya Piryns (Groen!)

aan de staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
________
Regularisatiecampagne van 15 september tot 15 december 2009 - Aantal aanvragen - Termijn van behandeling - Aantal positieve beslissingen
________
verblijfsrecht
toelating van vreemdelingen
politiek asiel
officiŽle statistiek
asielzoeker
________
10/12/2009Verzending vraag
6/5/2010Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6294 d.d. 10 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De regularisatiecampagne van 15 september tot 15 december 2009 nadert stilaan haar einddatum.

1. Heeft de staatssecretaris al een idee van het aantal aanvragen ingestuurd op basis van de instructienota van juli 2009?

2. Zo ja, kan hij dan cijfers geven per hoofdgroep:

- lange duur;

- humanitaire redenen;

- duurzame verankering?

Kan het laatste aspect ook nog worden opgesplits zodat men ongeveer weet hoeveel aanvragen er zijn op basis van criterium 2.8.B van de instructienota (" met een arbeidscontract ")?

3. Welke is de gemiddelde termijn van afhandeling van de dossiers en hoe plant men het verdere verloop? Is er genoeg personeel om alles binnen enkele maanden af te handelen?

4. Heeft hij ook zicht op het aantal positieve beslissingen in deze dossiers? Kan dat ook per onderdeel worden gegeven?

Antwoord ontvangen op 6 mei 2010 :

1. 2. Aangezien de vernietigde instructie geen nieuwe wettelijke basis voorziet voor de indiening van aanvragen tot machtiging tot verblijf kan ik u geen antwoord geven in functie van de instructie. Wel kan ik u zeggen dat in 2009 17 657 aanvragen ingediend zijn op grond van artikel 9 bis van de wet van 15 december 1980. In 2010 werden tot eind februari 12 319 aanvragen ingediend. In de periode tussen oktober 2009 en eind februari 2010 werden 18 903 aanvragen ingediend.

De statistieken betreffende de binnenkomende aanvragen worden niet per hoofdgroep bijgehouden.

3. Inzake de behandelingstermijnen voorziet de wetgever geen behandelingstermijn voor regularisatieverzoeken. Het is overigens voor de DVZ onmogelijk om zich tot termijnen te verbinden aangezien de behandelingstermijn zal afhangen van het aantal aanvragen en het individuele onderzoek afhangt van externe partners waarop de DVZ geen gezag heeft. (parketten, Staatsveiligheid, enz.). Wel heb ik de nodige maatregelen genomen om de behandelingsduur zo kort mogelijk te houden (bijvoorbeeld de aanwerving van 60 extra personen).

4. Wat het aantal beslissingen betreft kan ik u meedelen dat in 2009 14 830 geregulariseerd werden en 8 758 personen geweigerd werden en dus desgevallend geen machtiging tot verblijf hebben bekomen.