BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
10 december 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6284

de Bart Tommelein (Open Vld)

aan de minister van Klimaat en Energie
________
Federale ombudsdienst energie - Ombudsman energie - Rekrutering van een Franstalige ombudsman - Aanvang van de werkzaamheden
________
bemiddelaar
energiedistributie
SELOR
________
10/12/2009Verzending vraag
15/3/2010Rappel
25/3/2010Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6284 d.d. 10 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De federale ombudsdienst voor energie is nog steeds niet operationeel.

Er werd een Nederlandstalige ombudsman in dienst genomen, maar nog geen Franstalige. Een laatste openstelling van deze vacature bij SELOR leverde niets op.

Ondertussen lijkt de Nederlandstalige ombudsman zijn "diensten te organiseren".

1. Kan de geachte minister zeggen wanneer SELOR een nieuwe poging onderneemt tot rekrutering?

2. Hoeveel kandidaatstellingen werden voor deze vacature bij de laatste oproep ontvangen?

3. Welke verrichtingen heeft de Nederlandstalige ombudsman reeds gesteld teneinde zijn diensten te organiseren? Is de Nederlandstalige ombudsman klaar om zijn werkzaamheden te starten?

4. De Federale Overheidsdienst (FOD) Economie behandelt naar verluidt voorlopig deze klachten. Werd hierover reeds overleg gepleegd met de minister van Economie en wat waren de resultaten van dit overleg?

5. Hoe denkt hij dit reeds lang aanslepende probleem op te lossen?

Antwoord ontvangen op 25 maart 2010 :

Ik heb de eer het geachte lid als volgt te antwoorden.

Volgens de inlichtingen die SELOR mij heeft medegedeeld, zou de publicatie van de nieuwe oproep tot kandidaten voor de post van Franstalige ombudsman Energie plaats moeten vinden op 2 of op 9 april 2010.

Het aantal kandidaten dat zich voor de vorige selectie van Franstalige ombudsman Energie heeft ingeschreven is mij niet bekend.

De Ombudsdienst voor energie is operationeel sinds 21 januari 2010. De nodige aanpassingen zijn gedaan in de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen zodat de Nederlandstalige ombudsman de noodzakelijke administratieve handelingen en rechtshandelingen kan stellen voor de dagelijkse organisatie en werking van de ombudsdienst.