BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
7 december 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6172

de Fatma Pehlivan (sp.a)

aan de staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
________
Gezinshereniging - Aantallen - Opsplitsing per nationaliteit en leeftijd
________
familiemigratie
officiŽle statistiek
geografische spreiding
leeftijdsverdeling
________
7/12/2009Verzending vraag
4/3/2010Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5063
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6172 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 9 oktober 2009 bereikte de regering een akkoord over een aantal migratiedossiers, waaronder gezinshereniging.

Voor de gezinshereniging wordt aan de persoon wiens partner naar BelgiŽ komt gevraagd aan te tonen dat hij een inkomen heeft dat minimaal overeenkomt met het leefloon van iemand met ťťn persoon ten laste. Ook voor gezinshereniging wordt een engagement tot integratie gevraagd.

Aangaande deze gezinshereniging wilde ik graag een aantal vragen stellen.

1.Hoeveel visa D werden sinds 2005 uitgereikt, opgesplitst per jaar?

2.Wat zijn sinds 2005 de vijf nationaliteiten van de mensen die een visum D hebben aangevraagd, opgesplitst per jaar? Wat is de top vijf van de steden waar deze mensen zich in BelgiŽ willen vestigen (op basis van de plaats van inschrijving van het familielid in BelgiŽ)?

3.Wat is sinds 2005 de gemiddelde leeftijd van beide partners wanneer gezinshereniging wordt aangevraagd, opgesplitst per jaar? Graag kreeg ik een overzicht per categorie: gezinshereniging met een Belg, een onderdaan van de Europese Unie (EU) en een persoon buiten de Europese Unie.

4.Hoeveel attesten van immatriculatie (model A) werden uitgereikt sinds 2005, opgesplitst per jaar, nationaliteit, en stad (Antwerpen, Gent en Brussel) aan:

familieleden van een niet-EU onderdaan die een aanvraag tot gezinshereniging indienen tijdens een verblijf in BelgiŽ;

vreemdelingen van buiten de EU die de gezinshereniging aanvragen met een EU-onderdaan of een Belg?

5.Hoeveel elektronische F en F+ kaarten werden uitgereikt sinds het ontstaan ervan? Wat is de top vijf van nationaliteiten van mensen die zoín kaart kregen, opgesplitst per jaar?

Antwoord ontvangen op 4 maart 2010 :

1. In het kader van gezinshereniging werden volgende aantallen visa afgeleverd sinds 2005 :

- 2005 : 11 605

- 2006 : 12 053

- 2007 : 12 119

- 2008 : 14 292

- 2009 (1  januari tot 30 september) : 10 834

2. Het is om technische redenen enkel mogelijk statistieken te voorzien voor die vreemdelingen die een visum bekomen hebben.

 Hierna kan u een overzicht aantreffen van welke nationaliteiten het meest vertegenwoordigd waren en in welke steden zij zich het meest vestigden.

In 2005 :  

   1) Marokko  /   AC :

Antwerpen

Brussel

Sint Jans Molenbeek

Anderlecht

Schaerbeek

  2) Turkije  / AC : 

Gent

Antwerpen

Schaerbeek

Brussel

Charleroi

   3) India / AC  

Antwerpen

Evere

Leuven

Gent

Brussel

  4)Pakistan  / AC

Sint Jans Molenbeek

Antwerpen

Brussel

Gent

Luik

  5) Ghana  / AC 

Antwerpen

Gent

Sint Jans Molenbeek

Luik

Schaerbeek

 In 2006 : 

1)  Marokko /AC  

Antwerpen

Brussel

Sint Jans Molenbeek

Schaerbeek

Luik

 2) Turkije / AC

Antwerpen

Gent

Schaerbeek

Brussel

Genk

 3) India / AC

Antwerpen

Evere

Brussel

Leuven

Schaerbeek

 4) Pakistan  / AC

Antwerpen

Gent

Anderlecht

Sint Jans Molenbeek

Luik

  5) Algerije  /AC

Charleroi

Luik

Mons

Brussel

Gent

In 2007 :

  1)  Marokko / AC

Antwerpen

Brussel

Sint Jans Molenbeek

Luik

Schaerbeek

2) Turkije  / AC

Gent

Antwerpen

Schaerbeek

Brussel

Genk

 3)  India, / AC

Antwerpen

Leuven

Evere

Brussel

Schaerbeek

 4) Congo (RDC)  / AC

Brussel

Luik

Anderlecht

Ottignies-Louvain-la-Neuve

Ixelles

5) Ghana  / AC

Antwerpen

Gent

Luik

Turnhout

Sint Joost Ten Node

In 2008

  1) Marokko / AC

Antwerpen

Brussel

Sint Jans Molenbeek

Luik

Schaerbeek

 2)Turkije / AC

Gent

Antwerpen

Schaerbeek

Genk

Charleroi

3) India / AC 

Antwerpen

Evere

Brussel

Luik

Sint-Truiden

4) Congo (RDC) / AC

Brussel

Luik

Sint Jans Molenbeek

Antwerpen

Schaerbeek

5) Kameroen  / AC  

Brussel

Luik

Schaerbeek

Antwerpen

Sint Jans Molenbeek

In 2009 (van 01/01 tot 30/09) : 

1) Marokko / AC

Antwerpen

Sint Jans Molenbeek

Brussel

Schaerbeek

Anderlecht

 

2) Turkije / AC

Gent

Antwerpen

Schaerbeek

Brussel

Charleroi

 

3) Congo (RDC) / AC

Brussel

Luik

Sint Jans Molenbeek

Schaerbeek

Anderlecht

 

4) Kameroen / AC

Brussel

Anderlecht

Luik

Mons

Sint Jans Molenbeek

 

5) India / AC 

Brussel

Antwerpen

Evere

Leuven

Etterbeek

3. De gemiddelde leeftijd van de partners die bij gezinshereniging betrokken zijn kan om technische redenen niet worden voorzien voor de jaren voorafgaand aan 2008.

Wel kunnen volgende cijfergegevens worden meegegeven wat de gemiddelde leeftijd betreft:

- Gezinshereniging met een Belg

In 2008: circa 31 jaar

In 2009: circa. 31 jaar

- Gezinshereniging met een Europese Unie burger of met een Zwitser

In 2008: circa. 35 jaar

In 2009: circa. 35 jaar

- Gezinshereniging met een niet- Europese Unie vreemdeling

In 2008: circa 33 jaar

In 2009: circa 33 jaar

4. Het aantal attesten van Immatriculatie dat werd afgeleverd in het kader van gezinshereniging kan om technische redenen niet worden meegedeeld.

5. In december 2009 waren er in totaal reeds 44 883 F kaarten uitgereikt en 36 795 F+ kaarten.

De top 5 voor de afgeleverde F Kaarten:

  • Marokko

  • Turkije

  • Congo (RDC)

  • Algerije

  • Brazilië

De top 5 voor de afgeleverde F+ Kaarten:

  • Marokko

  • Turkije

  • Algerije

  • Congo (RDC)

  • Thailand