BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
7 december 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6110

de Nahima Lanjri (CD&V)

aan de staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
________
Gezinshereniging - Cijfergegevens
________
familiemigratie
toelating van vreemdelingen
buitenlandse staatsburger
officiŽle statistiek
________
7/12/2009Verzending vraag
6/5/2010Einde zittingsperiode
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2695
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6110 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Jaar na jaar probeer ik de cijfers te krijgen van de gezinsherenigingen. Dit is tot op vandaag het belangrijkste officiŽle migratiekanaal naar ons land. Het is dan ook van belang om statistieken te hebben over deze instroom.

Minister Dewael verduidelijkte in zijn antwoord op mijn mondelinge vraag nr. 11 977 in de Kamer op 12 juni 2006 ( CRABV51 Ė COM 1994, blz. 7) dat hij enkel globale cijfers kon overmaken aangezien geen onderscheid kan worden gemaakt tussen de aanvragen die gebeurden op basis van de verschillende wetsartikelen die recht geven op gezinshereniging of gezinsvorming. De minister bevestigde dat een systeem zou worden uitgewerkt dat het mogelijk zou maken om volledige en gepreciseerde cijfers te bekomen. Hij herhaalde dit in zijn antwoord op mijn mondelinge vraag nr. 14 543 in de Kamer op 14 maart 2007.

Ik had van de geachte minister graag een antwoord gekregen op de volgende vragen†:

- Het zit het met de uitwerking van het systeem dat het mogelijk zou moeten maken om volledige en gepreciseerde cijfers te bekomen met betrekking tot de gezinshereniging†? Werd een dergelijk systeem nu, intussen meer dan twee jaar later, uitgewerkt†? Is het operationeel†? In het voorkomende geval, waarom niet†? Wat is de timing†?

- Hoeveel aanvragen werden er in globo in het kader van de gezinshereniging ingediend in 2007†? Hoeveel werden er goedgekeurd†?

- Hoeveel aanvragen met betrekking tot gezinshereniging werden er respectievelijk via de DVZ, via de gemeenten en via de diplomatieke posten in 2007 ingediend op basis van artikel 10 en artikel 40 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen†? Hoeveel werden er telkens goedgekeurd†?