BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
7 december 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6011

de Bart Tommelein (Open Vld)

aan de minister van Binnenlandse Zaken
________
Uitzonderlijke transporten - Begeleiding door de federale politie - Wettelijk kader voor begeleiding door gespecialiseerde firma's
________
politie
wegvervoer
wegverkeer
________
7/12/2009Verzending vraag
8/2/2010Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4538
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6011 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Transportfirma's hebben klachten over de gebrekkige dienstverlening van de federale politie, wanneer uitzonderlijke transporten moeten begeleid worden. Geplande (internationale) transporten moeten soms uitgesteld worden, hetgeen belangrijke economische schade tot gevolg heeft.

In verschillende lidstaten van de Europese Unie hebben begeleiders een eigen statuut met specifieke bevoegdheden. Ook vanuit onze eigen politiediensten wordt aangedrongen om de begeleiding van uitzonderlijke transporten door een politiedienst, behalve in uitzonderlijke gevallen, niet langer verplicht te maken en deze begeleiding over te hevelen naar anderen, die de bevoegdheid van gemachtigd opzichter hebben.

1. Hoeveel vergunningen voor uitzonderlijk vervoer werden in 2006 en 2007 afgeleverd?

2. Welke transporten dienen verplicht te gebeuren met politiebegeleiding?

3. Hoeveel uitzonderlijke transporten heeft de verkeerspolitie in 2006 en 2007 begeleid en welke kosten voor het leveren van personeelscapaciteit, voertuigen, enzovoort gingen daarmee gepaard?

4. In hoeveel gevallen dienden in voormelde jaren dergelijke transporten uitgesteld te worden wegens de afwezigheid van de verkeerspolitie?

5. Bent u het erover eens dat er een beter wettelijk kader nodig is, dat de begeleiding van uitzonderlijke transporten uit het takenpakket van de politie haalt en de begeleidingsfirma's hun eigen statuut geeft?

Antwoord ontvangen op 8 februari 2010 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

Ik verwijs naar het antwoord van de Staatssecretaris voor Mobiliteit, aan wie deze vraag eveneens werd gesteld.