BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
7 december 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-5809

de Ann Somers (Open Vld)

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Ecologisch bewustzijn - Minder gedrukte exemplaren van het jaarverslag - Andere maatregelen
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
verslag over de werkzaamheden
________
7/12/2009Verzending vraag
6/5/2010Einde zittingsperiode
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4806
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-5809 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Onder het motto " Meer zuurstof voor u " prijst de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) zichzelf als ecologisch bewuste maatschappij. De NMBS heeft namelijk besloten om de oplage van zijn jaarverslag tot een minimum te beperken door mensen aan te raden om de tekst te raadplegen op zijn website in de plaats van hen automatisch een gedrukt exemplaar toe te sturen.

1. Hoeveel exemplaren van het jaarverslag van de NMBS worden dit jaar gedrukt?

2. Hoeveel exemplaren werden er vorig jaar gedrukt?

3. Welke concrete besparing levert deze actie aan de NMBS op?

4.

a) Onderneemt de NMBS nog andere ecologisch bewuste acties om overmatig verbruik van papier, energie of water tegen te gaan?

b) Zo ja, welke en welke besparingen heeft dit tot nog toe opgeleverd?

5.

a) Overweegt de NMBS ook te investeren in zonne-energie, bijvoorbeeld voor het verwarmen van stationsgebouwen?

b) Zo ja, welke concrete initiatieven staan op stapel en hoeveel bedraagt telkens de investeringskost?