BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
7 december 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-5665

de Paul Wille (Open Vld)

aan de minister van Justitie
________
BTW - Fraude - Uitstootrechten CO2 - Beltijden met mobiele telefoons - Grondstoffen (Strijd tegen BTW-carrousels)
________
BTW
belastingfraude
economisch delict
georganiseerde misdaad
emissiehandel
emissierechten
________
7/12/2009 Verzending vraag
6/5/2010 Einde zittingsperiode
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4303
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-5665 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Brussels parket beschikt naar verluidt over aanwijzingen dat de organisatoren van BTW carrousels nu ook belastingsfraude plegen bij het verhandelen van CO2 uitstootrechten. Het fenomeen past binnen de algemene verschuiving van BTW- carrousels met goederen naar carrousels met diensten. Deze laatste blijken veel moeilijker te detecteren en vergen bijzondere expertise.

De verschuiving van BTW-carrousels naar diensten vergt een andere aanpak van de anti-fraude diensten. Ook de fraude op beltijd voor gsm’s zit in de lift.

Ik had dan ook volgende vragen :

1)Kan u gedetailleerd aangeven welke maatregelen u heeft getroffen om de expertise inzake BTW-carrousels met diensten te verhogen bij de controle diensten en/of de parketten alsook welke budgetten u hiervoor heeft uitgetrokken?

2)Meent u dat uw diensten over voldoende mankracht en expertise beschikt om BTW carrousels in CO2 uitstootrechten op te sporen en aan te pakken? Zo ja, hoeveel concrete gevallen van fiscale fraude met CO2 uitstootrechten hebben uw diensten reeds kunnen opsporen en kan u deze cijfers concreet duiden en toelichten en kan u aangeven welke bedragen ermee gemoeid waren in het totaal per jaar? Zo neen, welke maatregelen gaat u treffen?

3)Kan u aangeven hoeveel gevallen van fiscale fraude rond beltijd voor gsm’s uw diensten reeds hebben kunnen opsporen en aanpakken en kan u deze cijfers toelichten wat betreft aantal dossiers, betrokken bedragen ten nadele van de staat en aantal veroordelingen hieromtrent?

4)Naar verluidt worden tevens BTW carrousels opgezet rond grondstoffen zoals platinum. Kan u aangeven hoeveel gevallen van BTW fraude rond grondstoffen uw diensten reeds hebben kunnen opsporen en aanpakken en kan u deze cijfers toelichten wat betreft aantal dossiers en betrokken bedragen op jaarbasis ten nadele van de staat en aantal veroordelingen hieromtrent?

5)Klopt de informatie als zou de BTW fraude rond grondstoffen moeilijk te bewijzen zijn gezien betrokkenen beweren aan trading te doen? Kan u de problemen inzake de bewijslast toelichten en aangeven hoe uw diensten zich hiertegen wapenen?