BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
7 december 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-5455

de Nahima Lanjri (CD&V)

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
________
Buitenlandse werknemers - Asielzoekers - Toegang tot de arbeidsmarkt
________
migrerende werknemer
werkvergunning
politiek asiel
asielzoeker
________
7/12/2009Verzending vraag
6/5/2010Einde zittingsperiode
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3490
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-5455 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Onlangs werd bekend dat de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit heeft goedgekeurd dat de toegang tot de markt voor kandidaat-vluchtelingen regelt. Het voorstel van de geachte minister zet de Europese richtlijn 2003/9 van de Raad van 27 januari 2003 over de minimumnormen voor de opvang van kandidaat-vluchtelingen gedeeltelijk in Belgisch recht om.

Belangrijk is echter ook dat de maatregel tegemoet komt aan het regeerakkoord, waarin staat dat asielzoekers zes maanden na het indienen van hun asielaanvraag toegang krijgen tot de arbeidsmarkt.

Graag had ik hieromtrent de volgende vragen gesteld:

1) Kan de geachte minister vertellen wie er voor de maatregel in aanmerking zal komen? Aan welke voorwaarden moeten de mogelijke begunstigden voldoen? Om hoeveel personen zal het gaan?

2) Zullen enkel personen die een knelpuntberoep uitoefenen worden toegelaten? Welke arbeidskaart zullen de begunstigden krijgen: een arbeidskaart B of C?

3) Welke stappen zijn er nog nodig om de nieuwe regeling in voege te laten treden? Wanneer denkt zij dat dit het geval zal zijn?

4) Welke regeling werd uitgewerkt met betrekking tot de combinatie materiŽle steun die asielzoekers krijgen en het hebben van een inkomen uit voltijds of deeltijds werk? Moeten zij de opvang verlaten of betalen zij mee in de kosten van de opvang of is een combinatie van beide mogelijk?