BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
7 december 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-5160

de Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
________
Nationale Loterij - Sponsoring - Belgavox-concert
________
Nationale Loterij
beschermheerschap
culturele manifestatie
depolitisering
________
7/12/2009 Verzending vraag
9/12/2009 Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3523
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-5160 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 17 mei 2009 werd onder het Atomium door de vereniging zonder winstgevend doel (VZW) Belga-Vox een concert georganiseerd met een duidelijke politieke boodschap. Deze VZW Belga-Vox werd pas op 5 maart 2009 opgericht.

Mijn vragen zijn de volgende:

1. Kan worden bevestigd dat de Nationale Loterij dit politieke concert sponsorde? Zo ja, hoeveel bedraagt de sponsoring, van wanneer dateert de aanvraag tot sponsoring en door wie werd ze ingediend, via welke procedure is de toekenning verlopen en wanneer werd dit bedrag door de Loterij toegekend?

2. Acht de geachte minister het gepast dat overheidsbedrijven of -instellingen politieke concerten sponsoren en dit uitgerekend enkele weken voordat er verkiezingen plaatgrijpen? Worden er maatregelen overwogen om hier een stokje voor te steken en dit in de toekomst te vermijden?

Antwoord ontvangen op 9 december 2009 :

1. De aanvraag voor sponsoring / subsidies van het Belgavoxconcert dat plaatsvond op 17 mei 2009 werd ingediend door de VZW Belga-vox.

Er werd sponsoring goedgekeurd voor een bedrag van 50 000 euro, inclusief BTW.

Het dossier voldoet aan de hierna opgesomde sponsoringcriteria :

- evaluatie en goedkeuring van het sponsoringdossier in functie van de marketingstrategie: naambekendheid en imago Nationale Loterij, commerciële acties voor het krasbiljet “Win for Life” op het terrein;

- een federaal project aan de voet van het Atomium, met nationale uitstraling en een breed maatschappelijk draagvlak;

- een hoogstaand muziekevenement dat meer dan zestig Belgische artiesten samenbrengt : een uniek en uitzonderlijk feit;

- het evenement heeft een sociale doelstelling: het is gratis en het bezit een multicultureel karakter;

- het gaat om een groot en gratis volksfeest dat zowat 30 000 toeschouwers op de been zou kunnen brengen;

- het publiek omvat twee doelgroepen van de Nationale Loterij: de doelgroep “gezin” en de doelgroep “jongeren tussen 18 en 35 jaar”;

- ter plekke voert de Nationale Loterij een commerciële actie met het product “Win for Life”;

- er zijn optimale reclamereturns voor de Nationale Loterij, met een voortreffelijke communicatie en visibiliteit van de betrokkenheid van de Nationale Loterij bij dit evenement;

- er is een uitstekende “return on investment” van het geïnvesteerde bedrag in relatie tot de kwaliteit en de kwantiteit van de bereikte doelgroep;

- uitstekende evaluatie van het mediaplan in Vlaanderen en in Wallonië:

  • advertenties in dagbladen en tijdschriften (Télémoustique, Humo, Knack, Metro, Vers l’Avenir, Correlio Connect ( = website van De Standaard en Het Nieuwsblad));

  • reclamespots op televisie: RTBF (La Une en La Deux), TV Brussel en VRT (één);

  • reclamespots op de radio: alle zenders van de RTBF, en voorts op Studio Brussel en Radio 1 van de VRT;

  • aankondigingen op de website van Studio Brussel, Radio 1 en Humo;

  • rechtstreekse televisie-uitzending op TV Brussel, RTBF en één+;

- de Nationale Loterij steunt tal van gelijkaardige muzikale evenementen.

Dit sponsoringdossier werd door de Sponsoringdienst van de Nationale Loterij autonoom beoordeeld en goedgekeurd volgens dezelfde criteria waarop alle andere zomerevents worden behandeld en ondersteund, waaronder bijvoorbeeld ook “Vlaanderen Zingt” (in vijfendertig Vlaamse steden) en “Zomerfestival Vlaanderen” (in vijftien steden).