BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
19 november 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-5063

de Fatma Pehlivan (sp.a)

aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
________
Gezinshereniging - Aantallen - Opsplitsing per nationaliteit en leeftijd
________
familiemigratie
officiŽle statistiek
geografische spreiding
leeftijdsverdeling
________
19/11/2009Verzending vraag
25/11/2009Dossier gesloten
________
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6172
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-5063 d.d. 19 november 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 9 oktober 2009 bereikte de regering een akkoord over een aantal migratiedossiers, waaronder gezinshereniging.

Voor de gezinshereniging wordt aan de persoon wiens partner naar BelgiŽ komt gevraagd aan te tonen dat hij een inkomen heeft dat minimaal overeenkomt met het leefloon van iemand met ťťn persoon ten laste. Ook voor gezinshereniging wordt een engagement tot integratie gevraagd.

Aangaande deze gezinshereniging wilde ik graag een aantal vragen stellen.

1.Hoeveel visa D werden sinds 2005 uitgereikt, opgesplitst per jaar?

2.Wat zijn sinds 2005 de vijf nationaliteiten van de mensen die een visum D hebben aangevraagd, opgesplitst per jaar? Wat is de top vijf van de steden waar deze mensen zich in BelgiŽ willen vestigen (op basis van de plaats van inschrijving van het familielid in BelgiŽ)?

3.Wat is sinds 2005 de gemiddelde leeftijd van beide partners wanneer gezinshereniging wordt aangevraagd, opgesplitst per jaar? Graag kreeg ik een overzicht per categorie: gezinshereniging met een Belg, een onderdaan van de Europese Unie (EU) en een persoon buiten de Europese Unie.

4.Hoeveel attesten van immatriculatie (model A) werden uitgereikt sinds 2005, opgesplitst per jaar, nationaliteit, en stad (Antwerpen, Gent en Brussel) aan:

familieleden van een niet-EU onderdaan die een aanvraag tot gezinshereniging indienen tijdens een verblijf in BelgiŽ;

vreemdelingen van buiten de EU die de gezinshereniging aanvragen met een EU-onderdaan of een Belg?

5.Hoeveel elektronische F en F+ kaarten werden uitgereikt sinds het ontstaan ervan? Wat is de top vijf van nationaliteiten van mensen die zoín kaart kregen, opgesplitst per jaar?