BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2007-2008
________
12 maart 2008
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-468

de Nahima Lanjri (CD&V N-VA)

aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
________
Woningen - Renovatie - Belastingenvermindering
________
huisvesting
verbetering van woningen
huurovereenkomst
verhuur van onroerend goed
recht op huisvesting
lage huur
belastingaftrek
________
12/3/2008Verzending vraag
17/3/2008Antwoord
________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-151
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-468 d.d. 12 maart 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Verschillende Antwerpse organisaties hebben hun krachten gebundeld in het initiatief stoparmoede.nu. Elke maand willen zij een thema aanraken dat met armoede te maken heeft. Tijdens de maand februari 2008 was dat het thema betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting.

De prijzen van de woningen stijgen zienderogen. De prijzen van woningen zijn in tien jaar tijd met 72% gestegen, zodat een groeiende groep mensen niet meer in staat is om een woning te kopen en zich richt op de private huurmarkt. Op die private huurmarkt blijft het aanbod vrij constant met een relatief overaanbod van kwalitatief minder goede woningen. Wanneer de vraag stijgt, en het aanbod hetzelfde blijft, dan stijgt uiteraard de prijs. En dat is voor de groep onder de armoedegrens slecht nieuws. Die mensen dreigen in de dakloosheid te verzeilen of ten prooi te vallen aan huisjesmelkers.

Om het aandeel betaalbare woningen op de private huurmarkt te vergroten, is er voor de eigenaars die hun woning renoveren én verhuren aan een sociaal verhuurkantoor een fiscale tegemoetkoming (artikel 145/30 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992). Maar blijkbaar is deze tegemoetkoming niet genoeg gekend, want stoparmoede.nu had hier één van hun eisen van gemaakt.

Op welke manier heeft de geachte minister deze maatregel bekend gemaakt bij het grote publiek?

Plant hij in de toekomst nog campagnes om deze maatregel beter bekend te maken? Hoe zal hij dit doen?

Komt er een uitbreiding van de bestaande maatregel? Zo ja, hoe zal deze uitbreiding eruit zien?

Antwoord ontvangen op 17 maart 2008 :

Ik heb de eer het geachte lid mede te delen dat de vermindering voor uitgaven gedaan voor vernieuwing van tegen een redelijke huurprijs in huur gegeven woningen als bedoeld in artikel 14530 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 reeds door mijn administratie werd besproken in haar circulaire van 26 juni 2007 met kenmerk AFZ/2007-0423-1 (AFZ 8/2007), voor het publiek consulteerbaar op http://www.fisconet.fgov.be.

Bovendien bereidt mijn administratie terzake een aanvullende circulaire voor waarin voormelde maatregel nog meer in detail zal worden besproken.

Momenteel wordt er geen uitbreiding van voornoemde maatregel overwogen.