BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
2 oktober 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4658

de Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

aan de eerste minister, belast met de Co÷rdinatie van het Migratie- en asielbeleid
________
Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding - Ontbreken van taalkaders
________
Myria
Unia
taalgebruik
________
2/10/2009 Verzending vraag
19/10/2009 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4658 d.d. 2 oktober 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit het jaarverslag van de Vaste Commissie voor taaltoezicht voor het jaar 2008 blijkt dat het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding op 1 april van dat jaar nog steeds geen taalkaders had opgesteld.

1. Waaraan is deze lacune te wijten?

2. Wordt er intussen reeds gewerkt aan de nodige taalkaders? Welke einddatum wordt daarbij vooropgesteld?

3. Wat zijn momenteel de feitelijke taalverhoudingen bij het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding? Wat zijn de taalverhoudingen op directieniveau?

Antwoord ontvangen op 19 oktober 2009 :

De vraag van de geachte senator wordt toegezonden aan de minister van Gelijke Kansen daar ze tot haar bevoegdheden behoort.