BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
23 september 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4525

de Bart Tommelein (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
________
Federale Overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Douanediensten - Arbeidsomstandigheden op de luchthaven van Oostende - Verbetering
________
luchthaven
douane
arbeidsvoorwaarden
beveiliging en bewaking
belastingadministratie
________
23/9/2009Verzending vraag
20/10/2009Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4525 d.d. 23 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In zijn antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 269 (Kamer van Volksvertegenwoordigers, Vragen en Antwoorden nr. 52-52, blz. 135) over de arbeidsomstandigheden van het personeel van de Federale Overheidsdienst (FOD) FinanciŽn op de luchthaven van Oostende stelde de geachte minister maatregelen in het vooruitzicht om de situatie te verbeteren.

1. Is er sindsdien sprake van een versoepeling van de veiligheidscontroles voor het personeel van Douane en Accijnzen?

2. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de opmaak van een protocolakkoord tussen Federale en Vlaamse overheid?

3. Wat is de vooruitgang in de plannen voor de delokalisatie van de het douanebureel?

Antwoord ontvangen op 20 oktober 2009 :

In antwoord op zijn vraag heb ik de eer het geachte lid het volgende mede te delen.

  1. Sedert 1 april 2009 werd op de vraag van de Centrale administratie der douane en accijnzen door de algemeen directeur van de luchthaven van Oostende en in afwachting van een protocolakkoord dat ook geldt voor de luchthaven, een versoepeling van de veiligheidscontroles voor het personeel van Douane en Accijnzen ingesteld, naar analogie met de versoepeling die reeds voor de Federale Politie werd toegepast.

  2. De administratie der douane en accijnzen heeft op 19 februari 2009 een ontwerp protocolakkoord dat zou kunnen worden toegepast voor de regionale luchthavens aan de bevoegde Federale Overheidsdienst (FOD)Mobiliteit, Dienst Luchtvaartinspectie van het directoraat-generaal Luchtvaart, voorgelegd. De zaak is momenteel nog steeds in onderzoek bij deze dienst.

  3. Voorlopig hebben de lokale douanediensten bij de Centrale administratie der douane en accijnzen nog niet om een herlokalisatie van het douanebureel gevraagd om de mogelijke veiligheidscontroles te beperken.