BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
23 september 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4459

de Paul Wille (Open Vld)

aan de minister van Justitie
________
Gevangenissen - Ge´nterneerden om psychologische redenen - Crisissituaties - Gebrek aan crisisprotocol
________
strafgevangenis
gedetineerde
opname in psychiatrische kliniek
strafstelsel
________
23/9/2009 Verzending vraag
3/11/2009 Rappel
25/11/2009 Dossier gesloten
________
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5676
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4459 d.d. 23 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 16 juli 2003 stierf de heer Charlet in de gevangenis van Lantin. Hij klaagde op gewelddadige wijze de hitte door de zomertemperatuur aan in zijn cel. Na wat verwijten richting de cipiers, brengt de heer Charlet zware schade toe aan zijn cel. De directie beslist om acht cipiers op hem af te sturen. Na het gebruik van de brandblusser en de waterslang geeft de directie toelating om hem manu militari te kalmeren. Het incident krijgt dramatische gevolgen. Charlet sterft na een drievoudige breuk van het tongbeen. Charlet was ÚÚn van de vele ge´nterneerden die thuishoorde in de psychiatrie en niet in de gevangenis.

Twee cipiers worden beschuldigd van slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. Het Hof van Beroep oordeelt dat gezien het gebrek aan een crisisprotocol en hun beperkte opleiding dat de manier van gevangenen houden, de instelling Lantin en al zijn gebreken meer schuld treft dan de cipiers. De twee worden vrijgesproken, ondanks een negatief advies van het openbaar ministerie, in het Hof van Beroep van Luik in november 2008.

Gezien het korte voorgaande kader:

Heeft de geachte minister de situatie, met de dood van Charlet tot gevolg bestudeerd om lessen voor de toekomst te trekken? Zo ja, kan hij erkennen dat Charlet een psychiatrische patiŰnt was? Is de familie een morele schadevergoeding verleend? Zo ja, hoe werd dit afgehandeld?

Gaat hij akkoord dat de aanwezigheid van dergelijke labiele ge´nterneerden tot deze dramaĺs leidt? Welke andere factoren leidden tot deze situaties? Welke rol spelen harddrugs hierin? Is het juist dat niemand, noch cipiers noch agenten intieme fouilleringen mag uitvoeren om drugs op te sporen?

Wordt er een speciale regeling getroffen voor ge´nterneerden voor psychologische redenen in Lantin? Zo ja, wat juist? Kan hij uit cijfers afleiden dat Lantin inzake zelfmoorden, incidenten en crisissituaties een probleemgevangenis is? Zo ja, welke maatregelen zijn ondertussen genomen om de werking van Lantin en de behandeling van gevangenen te verbeteren?

Welke maatregelen zijn ondertussen genomen om dergelijke situaties te vermijden?

Hoe komt het dat cipiers brandblussers en waterslangen als wapen gebruiken?