BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
18 september 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4452

de Jurgen Ceder (Vlaams Belang)

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
________
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) - Rapporten over de uitbetalingsinstellingen - Publicatie
________
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen
werkloosheidsverzekering
________
18/9/2009 Verzending vraag
25/11/2009 Dossier gesloten
________
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5486
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4452 d.d. 18 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens een vermelding op de webstek van het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) maakt de RVA jaarlijks een rapport op waarin de prestaties van de diverse uitbetalingsinstellingen worden vergeleken alsook hun kostprijs voor de overheid.

1. Bestaat dit rapport?

2. Wie maakt het op en aan wie wordt het voorgelegd?

3. Werd dit rapport gepubliceerd, hetzij online, hetzij gedrukt? Zo neen, waarom niet?

4. Met mijn schriftelijke vraag nr. 3-6747 (Vragen en Antwoorden, nr. 3-90, blz. 10 796) vroeg ik een kopie van dit rapport. Waarom ontving ik dit niet?

5. Per brief vroeg ik de geachte minister vervolgens een kopie van dit rapport in maart 2008. Waarom kreeg ik geen antwoord?

6. Zal zij mij nu alsnog een kopie van dit rapport bezorgen voor de jaren 2007 en 2008?