BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
17 september 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4408

de Ann Somers (Open Vld)

aan de minister van Buitenlandse Zaken
________
Boerenbond - Onderhoud met de geachte minister - Steun van de federale regering - Samenwerkingsverband
________
vertegenwoordigingsorgaan voor de landbouw
landbouwbeleid
________
17/9/2009Verzending vraag
23/11/2009Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4408 d.d. 17 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Eind augustus 2009 had de geachte minister een onderhoud met vertegenwoordigers van de Boerenbond. Blijkens een artikel in De Boer en Tuinder van 28 augustus 2009 werd tijdens het onderhoud gesproken over onderwerpen als de evolutie van de onderhandelingen van de World Trade Organization, de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, het Belgisch voorzitterschap in 2010, de problematiek van ggo’s en diermeel in diervoerder. Nog blijkens dit artikel heeft hij zijn ‘volledige steun’ toegezegd aan de Boerenbond.

1) Welke concrete standpunten werden tijdens het onderhoud naar voor gebracht?

2) Heeft de geachte minister zich achter al deze standpunten geschaard?

3) Heeft hij concrete engagementen uitgesproken die hij namens of binnen de regering zal nemen in bovengenoemde dossiers?

4) Heeft hij hierover overleg gehad met zijn collega van Landbouw?

5) Welke concrete samenwerkingsverbanden zullen er worden uitgebouwd tussen zijn kabinet en De Boerenbond?

6)

a)Zal hij ook delegaties ontvangen van de andere Belgische landbouworganisaties?

b)Zo ja welke en wanneer zal dit gebeuren?

Antwoord ontvangen op 23 november 2009 :

Zoals geweten, heb ik zeer veel waardering en respect voor de land- en tuinbouwers, voor de Boerenbond en de Landelijke beweging, zowel voor de leden als voor de leiding. Ik wens mij dan ook in de toekomst verder mede te baseren op de adviezen van de organisatie om zelf standpunten in te nemen en beleid te voeren.

1. Door de vertegenwoordigers van betrokken landbouworganisatie werd een waaier aan gespreksthema’s naar voren geschoven. U verwijst er in uw vraag alvast zelf in detail naar.

2. Het betrof een open gesprek in volledige dialoog waarin ieder zijn bekommmernissen kon uiten. Er werd over geen van geciteerde thema’s formeel standpunt ingenomen. Dat was ook niet de bedoeling.

3. Zie antwoord op vraag 2.

4. Neen, dit was ook niet nodig. Van zodra een concreet dossier onderwerp zal uitmaken van gesprek binnen de regering, zal dit (naar gewoonte) wel voorwerp uitmaken van een constructief overleg tussen de respectievelijk bevoegde ministers.

5. Er is geen sprake van een “concreet samenwerkingsverband”. Mijn kabinet en ikzelf staan, zoals dit voor elke middenveldorganisatie het geval is, open voor vragen en dialoog vanuit en met de Boerenbond.

6. Wanneer andere Belgische landbouworganisaties de vraag naar overleg stellen, zal hierop positief worden ingegaan. De landbouworganisaties zullen in mij zoals in het verleden een aandachtige en luisterbereide gesprekspartner vinden.