BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
26 augustus 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4213

de Ann Somers (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
________
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Personeel - Vergrijzing - Maatregelen
________
ministerie
overheidsapparaat
taalgebruik
officiële statistiek
leeftijdsverdeling
aanwerving
oudere werknemer
________
26/8/2009Verzending vraag
25/11/2009Dossier gesloten
________
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5476
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4213 d.d. 26 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit een artikel in De Standaard van 13 augustus 2009 (‘Helft ambtenaren op Arbeid is ouder dan 50’, p. 3) blijkt dat het ambtenarenkorps op de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg zo snel vergrijst dat het aandeel 50-plussers ‘onrustwekkende proporties’ heeft aangenomen. Dat beweert althans topambtenaar Pierre-Paul Maeter. Concreet zijn 623 van de 1 383 ambtenaren ouder dan 50. Zes procent van het korps is ouder dan zestig. Dat cijfer zal binnen vijf jaar verviervoudigd zijn tot vijfentwintig procent.

1)Ik kreeg graag een overzicht van het aantal ambtenaren, opgedeeld volgens taalgroep, niveau, geslacht en statuut (statutair of contractueel), die tewerkgesteld zijn bij de FOD Werkgelegenheid

a)tussen 20 en 30 jaar;

b)tussen 30 en 40 jaar;

c)tussen 40 en 50 jaar;

d)tussen 50 en 60 jaar;

e)ouder dan 60 jaar?

2)

a) Hoeveel Nederlandstalige,en Franstalige ambtenaren zijn er in de periode 2006 tot heden jaarlijks afgevloeid?

b) Hoeveel van deze afvloeiingen waren statutaire ambtenaren (cijfers per taalgroep)?

3)

a) Hoeveel Nederlandstalige en Franstalige ambtenaren zijn er in de periode 2006 tot heden jaarlijks aangeworven?

b) Hoeveel van deze aanwervingen waren statutaire ambtenaren (cijfers per taalgroep)?

4) Hoeveel van de Nederlandstalige en Franstalige ambtenaren ouder dan vijftig werkt

a)voltijds;

b)halftijds;

c)vier vijfde;

d)In een ander deeltijds regime?

5) Welke diensten dreigen op termijn het slachtoffer te worden van de verregaande vergrijzing?

6) Acht de geachte minister interne hervormingen in haar administratie nodig om de werking van de diensten op termijn te garanderen?