BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
6 augustus 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3928

de Ann Somers (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Infrabel - Stiptheid - Externe consultancy - Benchmarking
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
vervoersduur
audit
reizigersvervoer
dienstverleningscontract
overheidsopdrachten
________
6/8/2009Verzending vraag
19/11/2009Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3928 d.d. 6 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In zijn antwoord op mijn mondelinge vraag over de afschaffingen en vertragingen van treinen (nr. 4-871 van 16 juli 2009) kondigde de minister aan dat er na de zomerperiode een externe consultancy zal starten met een analyse van de hele stiptheidsproblematiek bij Infrabel en de NMBS en dat er een benchmarking zal worden uitgevoerd bij andere Europese spoorwegnetten.

1) Wanneer start deze externe consultancy precies en wanneer wordt het einde van de werkzaamheden verwacht?

2) Wie zal deze externe consultancy uitvoeren?

3) Hoe gebeurde de toewijzing van deze opdracht?

4) In geval de toewijzing na een aanbesteding gebeurde: welke andere kandidaten hebben zich aangeboden?

5) Hoeveel bedraagt de kostprijs van deze externe consultancy?

6) Wat wordt er precies verstaan onder het begrip 'vertragingen'? Wordt er met andere slechts van een vertraging gesproken vanaf 6 minuten of wordt er gewerkt met de reŽle vertragingen?

7) Zullen de resultaten van deze externe consultancy strikt voor de NMBS worden gehouden of worden ze openbaar gemaakt?

8) Bij welke concrete andere Europese spoorwegnetten zal de benchmarking plaats vinden?

9) Op basis van welke parameters wordt de keuze voor deze spoorwegnetten precies bepaald?

Antwoord ontvangen op 19 november 2009 :

1, 2, 3, 4. en 5. De procedure voor de gunning van de opdracht aan een extern consultancy bureau is lopende.

Omwille van strategische belangen mag Infrabel de geraamde budgetten niet mededelen.

Deze informatie is strikt vertrouwelijk en kan de gunning van opdracht verstoren.

6. Bij de analyse van de oorzaken van de vertragingen wordt er rekening gehouden met alle vertragingen vanaf twee minuten.

7, 8 en 9. Deze vragen zijn voorbarig.