BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
6 augustus 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3923

de Ann Somers (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Vertragingen - Communicatie aan de reizigers
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
gecombineerd vervoer
consumentenvoorlichting
________
6/8/2009Verzending vraag
25/11/2009Dossier gesloten
________
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5779
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3923 d.d. 6 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Dinsdag 21 juli bleek de NMBS ondanks het minder drukke tijdverkeer omwille van de feestdag weer te kampen met vertragingen. Zo liep de laatavondtrein van 23u27 Gent-Sint-Pieters - Antwerpen een vertraging van 19 minuten op ingevolge een blikseminslag tussen Gent en Lokeren. Een geval van overmacht, maar zoals wel vaker het geval is, bleek het probleem vooral in de communicatie te liggen. Er werd weliswaar meegedeeld dat de trein vertraging had, maar hoeveel vertraging werd niet vermeld. Vervelend voor een aantal reizigers die de laatste bus 621 naar Sint-Job-in-'t-Goor van 00u35 moesten halen en ter plekke moesten vaststellen dat de trein in Antwerpen was aangekomen om 00u37. Te laat dus om de bus nog te halen, vermits die op het Rooseveltplein op wandelafstand van het centraal station vertrekt. Aangezien het om de laatste bus van de dag ging, geraakten de reizigers niet thuis met het openbaar vervoer.

1) Waarom heeft de NMBS nagelaten om correcte informatie mee te delen over de vertraging van de trein?

2) Vermits het voorval zich voordeed op een ogenblik waarvan iedereen weet dat de laatste bussen en treinen vertrekken, stelt zich de vraag waarom de NMBS heeft nagelaten om de nodige contacten met De Lijn te leggen opdat de aansluiting van de trein met de bussen verzekerd kon worden?

3)

a) Neemt de NMBS in de regel überhaupt contact op met De Lijn in geval van vertragingen om busaansluitingen te verzekeren?

b) Zo ja, volgens welke criteria gebeurt dit?

c) Zo neen, zal de minister een initiatief nemen opdat de NMBS in de toekomst wél contact opneemt met de busmaatschappijen (De Lijn, TEC…) om de aansluiting voor de reizigers te verzekeren, inzonderheid wanneer het gaat om de laatste busritten?

4)

a) Indien blijkt dat reizigers door de schuld van de NMBS diezelfde avond niet meer thuis geraken met het openbaar vervoer, hebben de reizigers dan het recht om op kosten van de NMBS een alternatief vervoersmiddel (taxi bijvoorbeeld) te kiezen?

b) Zo ja, volgens welke procedure kunnen de getroffen reizigers de onkosten dan op de NMBS verhalen?

c) Zo neen, moeten deze mensen dan gewoon toch 's anderendaags 's ochtends wachten op de eerst volgende bus of trein?