BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
9 juni 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3533

de Dirk Claes (CD&V)

aan de minister van Binnenlandse Zaken
________
Verkeersonctroles - Nieuw beleid - Knooppunten verkeersveiligheid - Concrete doelstellingen
________
verkeerscontrole
wegverkeer
verkeersregels
verkeersveiligheid
politiecontrole
provincie Vlaams-Brabant
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
________
9/6/2009Verzending vraag
25/11/2009Dossier gesloten
________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-916
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5957
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3533 d.d. 9 juni 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op de vergadering van de interministeriŽle taskforce Verkeersveiligheid werden diverse adviezen geformuleerd voor een beter verkeersbeleid.

De geachte minister heeft ook enkele kernpunten aangestipt waar ik mij op het eerste zicht goed in kan herkennen: het opkrikken van de kwaliteit van de controles, een betere detectie van waar en wanneer er specifieke controles moeten worden gevoerd en een efficiŽntere bestraffing.

Bovendien haalt hij aan dat hij voorstander is om elke provincie te voorzien van een lokaal knooppunt verkeersveiligheid. Dit centrum zou een coŲrdinerende functie krijgen inzake het verkeersbeleid.

Graag had ik een meer diepgaande analyse ontvangen van de door hem gestelde krijtlijnen voor een nieuw actief verkeersbeleid.

1. Op welke manier wil de geachte minister de bovenstaande intenties omzetten in concrete beleidsdoelstellingen?

2. Welke middelen zal hij inzetten om de kwaliteit van de verkeerscontroles op te krikken en is het daarbij de bedoeling om op termijn het aantal controles te verminderen?

3. Wat bedoelt hij precies met het beter richten van controles naar plaats en tijdstip? Zal er op termijn een wijziging optreden met het huidige beleid hieromtrent, met welk doel?

4. Op welke manier wil hij een efficiŽnter strafbeleid voeren? Heeft hij hier reeds concrete initiatieven voor klaar en op welke manier zal dit worden afgetoetst met de andere bevoegde overheidsdiensten?

5. Betreft het idee van het provinciale knooppunt verkeersveiligheid reeds een concreet plan? Op welke manier en binnen welke termijn zal dit worden gerealiseerd?

6. Is het de bedoeling om de provinciale verkeersknooppunten in te bouwen in het bestaande personeelskader of zal er hiervoor bijkomend personeel worden aangeworven? In welke orde van grootte ziet hij de personeelsbezetting hiervoor?

7. Op welke manier ziet hij de realisatie van een dergelijk knooppunt verkeersveiligheid in de provincie Vlaams-Brabant? Is het de bedoeling om ook een afzonderlijk knooppunt op te richten voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?