BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
27 mei 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3523

de Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
________
Nationale Loterij - Sponsoring - Belgavox-concert
________
Nationale Loterij
beschermheerschap
culturele manifestatie
depolitisering
________
27/5/2009 Verzending vraag
25/11/2009 Dossier gesloten
________
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5160
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3523 d.d. 27 mei 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 17 mei 2009 werd onder het Atomium door de vereniging zonder winstgevend doel (VZW) Belga-Vox een concert georganiseerd met een duidelijke politieke boodschap. Deze VZW Belga-Vox werd pas op 5 maart 2009 opgericht.

Mijn vragen zijn de volgende:

1. Kan worden bevestigd dat de Nationale Loterij dit politieke concert sponsorde? Zo ja, hoeveel bedraagt de sponsoring, van wanneer dateert de aanvraag tot sponsoring en door wie werd ze ingediend, via welke procedure is de toekenning verlopen en wanneer werd dit bedrag door de Loterij toegekend?

2. Acht de geachte minister het gepast dat overheidsbedrijven of -instellingen politieke concerten sponsoren en dit uitgerekend enkele weken voordat er verkiezingen plaatgrijpen? Worden er maatregelen overwogen om hier een stokje voor te steken en dit in de toekomst te vermijden?