BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
17 april 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3351

de Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

aan de eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
________
Rekenhof - Nationaal Orkest van BelgiŽ - Koninklijke Muntschouwburg - Overzenden van de rekeningen
________
Rekenhof (BelgiŽ)
muziek
dramatische kunst
balans
________
17/4/2009 Verzending vraag
14/5/2009 Antwoord
15/5/2009 Aanvullend antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3351 d.d. 17 april 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Nationaal Orkest van BelgiŽ had op 21 mei 2008 voor het jaar 2007 enkel officieuze rekeningen overgezonden aan het Rekenhof. De rekeningen voor hetzelfde jaar van de Koninklijke Muntschouwburg waren op 15 oktober 2008 nog steeds niet overgezonden.

Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om deze achterstand weg te werken? Zijn de officiŽle rekeningen intussen overgezonden? Zo ja, op welke data?

Antwoord ontvangen op 14 mei 2009 :

1. De Koninklijke Muntschouwburg heeft zich recentelijk een nieuw boekhoudkundig softwarepakket aangeschaft, waardoor incorrecte boekingen in de toekomst zullen vermeden worden.

De in het verleden foutief geboekte verrichtingen zullen worden rechtgezet. Een technische werkgroep buigt zich hierover de komende weken en zal hieromtrent overleg plegen met het Rekenhof. Deze aldus gecorrigeerde rekeningen zullen nadien aan de gebruikelijke goedkeuringsprocedures onderworpen worden

Omtrent de inspanningen die de Koninklijke Muntschouwburg deed en nog zal doen teneinde de leesbaarheid van de rekeningen ten opzichte van de begroting te verbeteren, verwijs ik naar punt 2 van mijn antwoord op de schriftelijke vraag nr. 4-3290 die op 1 april 2009 gesteld werd door Senator Yves Buysse.

2. Ik verwijs naar mijn antwoord op het derde punt van de schriftelijke vraag nr. 4-3292 die op 1 april 2009 gesteld werd door senator Yves Buysse.

Aanvullend antwoord ontvangen op 15 mei 2009 :

1. Ik verwijs naar de punten 1, 2 en 3 van mijn antwoord op de schriftelijke vraag nr. 4-3289 die op 1 april 2009 gesteld werd door senator Yves Buysse.

2. De officiële rekeningen 2007 en 2008 van het Nationaal Orkest van België, alsook de rekeningen 2007 van de Koninklijke Muntschouwburg werden op 6 mei 2009 aan de bevoegde dienst van de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën overgemaakt. Deze dienst zal instaan voor de overmaking van deze rekeningen aan het Rekenhof.