BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
27 februari 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3118

de Geert Lambert (Onafhankelijke)

aan de minister van Klimaat en Energie
________
Etikettering van bepaalde energieverbruikende apparaten - Vermelding van het energieverbruik - Herziening van de regelgeving
________
etiketteren
consumentenvoorlichting
energieverbruik
Europese norm
comitologie
huishoudelijk apparaat
________
27/2/2009Verzending vraag
3/4/2009Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3118 d.d. 27 februari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het huidige EU-etiketteringssysteem wil het de consument zo gemakkelijk mogelijk maken om de energie-efficiŽntie van een huishoudelijk apparaat dat hij/zij wil kopen na te gaan. Dit systeem volgt een eenvoudige logica door de apparaten te rangschikken van A tot G, met A als de meest energie-efficiŽnte categorie, en door deze rangschikking weer te geven door middel van een kleurencode, waarbij groen de meest energie-efficiŽnte categorie aanduidt. Daar dit schema sinds het begin van de jaren 1990 wordt toegepast, is de consument ermee vertrouwd.

Ingevolge lobbying van de industrie (in het bijzonder van fabrikanten van koelkasten) stelt de Europese Commissie nu in een comitologieprocedure voor om numerieke subcategorieŽn toe te voegen aan deze schaal. In plaats van de eenvoudige A tot G-schaal zouden de categorieŽn letters en cijfers combineren: A1, A2, A3, ... Bovendien wil de Commissie de kleurencode veranderen. Onderzoek door consumentenorganisaties geeft evenwel aan dat de consumenten het huidige etiketteringssysteem beter begrijpen dan dit alfanumerieke systeem. In plaats van de meest energie-efficiŽnte apparaten te ontwikkelen en te vermarkten, probeert de industrie door deze nieuw voorgestelde schaal verouderde en inefficiŽnte producten een energievriendelijk tintje te geven.

In plaats van een nieuw systeem in te voeren, dat verwarring en ondoorzichtigheid voor de consument zal creŽren, zou men het huidige systeem van energie-etikettering beter regelmatig aanpassen aan de technologische verbeteringen.

Ik vernam dan ook graag van de geachte minister of hij de Belgische vertegenwoordigers in deze comitologieprocedure het standpunt zal laten verdedigen dat de voorkeur moet uitgaan naar een regelmatige herziening van de huidige schaal voor de etikettering van energie-efficiŽntie en niet naar de invoering van een compleet nieuwe, doch inefficiŽnte schaal.

Antwoord ontvangen op 3 april 2009 :

De vraag van het geachte lid heeft betrekking op de problematiek van de hernieuwing van de energie-etikettering in het raam van de herziening van richtlijn 92/75/EEG betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaard-productinformatie van huishoudelijke apparaten.

Discussies hebben op Europees vlak hieromtrent plaatsgevonden met alle stakeholders, waaronder de vertegenwoordigers van de niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) voor Leefmilieu die hetzelfde standpunt verdedigd hebben als deze van het geachte lid. Deze discussies hebben niet toegelaten een oplossing te vinden, wat een blocage veroorzaakt heeft tijdens het goedkeuringsproces van Europese maatregelen ten bate van energiebesparing.

In het raam van de “Ecodesign” richtlijn, werd het niet eens mogelijk verordeningen goed te keuren voor sommige producten zoals koelkasten, wasmachines en televisies, omdat sommige landen daartegen waren zolang een oplossing niet gevonden was voor de energie-etikettering. Deze landen weigerden immers de stemmingen over “Ecodesign”-verordeningen te ontkoppelen van deze in verband met de overeenkomende “Energie-etikettering”-richtlijnen.

Uiteindelijk, heeft de Europese Commissie een nieuw ontwerp van etiket ontwikkeld dat een beter compromis tussen de uitgebrachte standpunten zou kunnen voorstellen. Dit etiket komt tegemoet met meerdere eisen van het geachte lid.

Bij voorbeeld, er is geen combinatie meer van letters en cijfers, noch wordt de kleurencode veranderd. De vrees dat de consument verward zou zijn door het omschakelen naar een alfanumerieke systeem is dus niet meer gefundeerd, omdat afgezien werd van dit systeem. Bovendien, laat het door de Europese Commissie ontwikkelde etiket toe het A-G etiket aan te passen aan de technologische verbeteringen zoals het geachte lid het vraagt.

Naar aanleiding van deze laatste ontwikkeling is een gekwalificeerde meerderheid in het regelgevend comité bereikt kunnen worden, zodat er positief gestemd kon worden zowel voor de “Energie-etikettering”-richtlijnen als voor de “Ecodesign”-verordeningen voor koelkasten, televisies en wasmachines.

De in 2007 gestarte dynamiek om tegen 2020 substantiële energiebesparingen te bereiken kan nu voortgezet worden.