BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
12 januari 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-2536

de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

aan de minister van Justitie
________
Federale overheidsdiensten - Programmatorische federale overheidsdiensten - Dienstvoertuigen - Verkeersboetes van ambtenaren
________
ministerie
voertuig
overtreding van het verkeersreglement
geldboete
________
12/1/2009 Verzending vraag
4/11/2009 Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1101
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-2536 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de diensten die onder de bevoegdheid of toezicht vallen van de geachte minister zijn er wellicht een aantal ambtenaren die gebruik dienen te maken van dienstvoertuigen voor dienstopdrachten.

1. Hoeveel dienstvoertuigen zijn er voorhanden in de diensten die onder de bevoegdheid of toezicht van de geachte minister vallen? Graag desgevallend uitsplitsing volgens dienst.

2. Hoeveel ambtenaren maken daarvan gebruik?

3. Bestaan er richtlijnen in geval de betrokkenen verkeersovertredingen hebben begaan en hiervoor bekeurd worden? Is hierin vervat dat de betrokkenen hun bekeuringen zelf moeten betalen? Graag desgevallend de nodige specificatie.

4. Graag kreeg ik een overzicht van het aantal bekeuringen die jaarlijks werden opgelopen gedurende de laatste vijf jaar voor de dienstwagens die in gebruik zijn bij de diensten onder toezicht van de geachte minister? Kunnen deze gegevens eventueel worden uitgesplitst volgens de aard van de bekeuringen? Voor welke bedragen werd daarbij bekeurd werd en wie betaalde deze bekeuringen? Welke verdere gevolgen werden eventueel aan deze bekeuringen gegeven?

Antwoord ontvangen op 4 november 2009 :

1 De Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie en zijn entiteiten die onder het gezag van de minister van Justitie staan, beschikken over 125 dienstvoertuigen ( daaronder begrepen de functiewagens), die verdeeld zijn als volgt :

- cel Beleidsvoorbereiding : 6;

- centraal bestuur: 24;

- directoraat-generaal Rechterlijke Orde:66;

- directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen:13;

- Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie : 13;

- Belgisch Staatsblad : 3

2 Ongeveer 180 ambtenaren maken gebruik van deze verschillende voertuigen.

3 Enkel het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie heeft schriftelijke richtlijnen opgesteld voor het geval dat ambtenaren/chauffeurs verkeersovertredingen begaan. Er is bepaald dat de boetes ten laste zijn van de ambtenaar/chauffeur die de overtreding heeft begaan. Deze regel, die niet schriftelijk is vastgelegd, is ook gebruikelijk in de andere diensten/ entiteiten die onder het gezag van de minister van Justitie staan.

4 Aangezien de boetes ten laste zijn van de ambtenaren/ chauffeurs die de overtredingen begaan, heeft het departement slecht een zeer gedeeltelijk zicht op het aantal bekeuringen, de aard en het gevolg van de bekeuringen die verband houden met het gebruik van de dienstvoertuigen onder het gezag van de minister van Justitie ressorteren. Het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie meldt 3 bekeuringen voor 2007, waarvan 2 voor snelheidsovertredingen en 1 voor onbetaald parkeren. Het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen meldt 2 bekeuringen voor 2004 (20 euro en 60 euro), 2 voor 2005 (150 euro en 50 euro), 2 voor 2007 ( 100 euro en 140 euro) en 1 voor 2008 (150 euro), waarvan 4 voor snelheidsovertredingen, 1 voor onbetaald parkeren, 1 voor mobiel bellen achter het stuur, 1 voor verkeerd parkeren en 1 voor verkeerd veranderen van richting. Het Belgisch Staatsblad meldt voor de laatste 5 jaar 2 administratieve boetes (30 euro) voor het laden en lossen van een voertuig op een ongepaste plaats. De Veiligheid van de Staat meldt 21 bekeuringen in 2003 (13 voor snelheidsovertredingen, 7 voor verkeerd parkeren en 1 om andere redenen), 33 in 2004 (17 voor snelheidsovertredingen, 14 voor verkeerd parkeren en 2 om andere redenen), 35 in 2005 (14 voor snelheidsovertredingen, 18 voor verkeerd parkeren en 3 om andere redenen), 48 in 2006 (28 voor snelheidsovertredingen, 16 voor verkeerd parkeren, en 4 om andere redenen) en 52 in 2007 (31 voor snelheidsovertredingen, 15 voor verkeerd parkeren en 6 om andere redenen)