BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
12 januari 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-2326

de Jurgen Ceder (Vlaams Belang)

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
________
Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid - Vergoedingen in het kader van een arbeidsongeval - Terugvorderingen van aansprakelijke derden
________
ministerie
arbeidsongeval
aansprakelijkheidsvordering
civiele aansprakelijkheid
schade
Rekenhof (BelgiŽ)
________
12/1/2009 Verzending vraag
13/2/2009 Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1861
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-2326 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Jaarlijks keert de overheid belangrijke bedragen uit aan overheidspersoneelsleden die slachtoffer werden van een arbeidsongeval of aan hun rechthebbenden. Het gaat over bezoldigingen tijdens de tijdelijke arbeidsongeschiktheid (loonverlies) en vergoedingen voor medische kosten, en over rente of kapitaal bij blijvende arbeidsongeschiktheid of bij overlijden.

Wanneer personeelsleden van federale overheidsdiensten door de fout van derden slachtoffer worden van een arbeidsongeval, kan de overheid de vergoedingen die ze betaald heeft aan de betrokken personeelsleden-slachtoffers of aan hun rechthebbenden, recupereren bij de aansprakelijke derden. Een onderzoek van het Rekenhof wees uit dat de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid deze vergoedingen en renten niet terugvordert.

Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om deze vergoedingen en renten systematisch te laten terugvorderen ?

Antwoord ontvangen op 13 februari 2009 :

Een interne procedure evenals een opvolgingssysteem werden bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid uitgewerkt om bedragen uitgekeerd in het kader van arbeidsongevallen of ongevallen op de weg naar en van het werk systematisch terug te vorderen wanneer een derde aansprakelijke kan worden geïdentificeerd.