BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
9 december 2008
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-2121

de Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
________
Raad van State - Leidende ambtenaar - Buiten kader - Taalwetten
________
administratieve rechtspraak
organisatieschema
ambtenaar
Vaste Commissie voor Taaltoezicht
taalgebruik
________
9/12/2008 Verzending vraag
5/1/2009 Dossier gesloten
________
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2734
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-2121 d.d. 9 december 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit het Jaarverslag van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht voor het jaar 2007 blijkt dat de Raad van State zijn leidende ambtenaar buiten kader heeft geplaatst. Dat is strijdig met de geco÷rdineerde wetten van18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken. Hierdoor komt de betrekking van administrateur op de eerste trap van de hiŰrarchie niet voor in de tabel.

Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds getroffen om deze overtreding van de taalwetten weg te werken ? Voor welke oplossing werd daarbij geopteerd ? Wanneer wordt de nieuwe regeling van kracht.