BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
28 oktober 2008
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-1914

de Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
________
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Taalkaders - Invulling
________
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
taalgebruik
Vaste Commissie voor Taaltoezicht
________
28/10/2008 Verzending vraag
5/1/2009 Dossier gesloten
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1913
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2661
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-1914 d.d. 28 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit het Jaarverslag van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) voor het jaar 2007 blijkt dat er bij de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven op de trappen twee, vijf en zeven evenwichtsverstoringen zijn in het nadeel van de Vlamingen. Bij gebrek aan geldige taalkaders is de VCT hierbij uitgegaan van de 50/50-verhouding van de vroegere taalkaders.

Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om deze evenwichtsverstoringen weg te werken ?

Welk tijdschema werd daarbij vooropgesteld ?

Zijn er intussen reeds nieuwe taalkaders opgesteld? Welke verhoudingen werden daarin vastgelegd ?