BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
28 oktober 2008
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-1861

de Jurgen Ceder (Vlaams Belang)

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
________
Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid - Vergoedingen in het kader van een arbeidsongeval - Terugvorderingen van aansprakelijke derden
________
ministerie
arbeidsongeval
aansprakelijkheidsvordering
civiele aansprakelijkheid
schade
Rekenhof (BelgiŽ)
________
28/10/2008 Verzending vraag
5/1/2009 Dossier gesloten
________
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2326
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-1861 d.d. 28 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Jaarlijks keert de overheid belangrijke bedragen uit aan overheidspersoneelsleden die slachtoffer werden van een arbeidsongeval of aan hun rechthebbenden. Het gaat over bezoldigingen tijdens de tijdelijke arbeidsongeschiktheid (loonverlies) en vergoedingen voor medische kosten, en over rente of kapitaal bij blijvende arbeidsongeschiktheid of bij overlijden.

Wanneer personeelsleden van federale overheidsdiensten door de fout van derden slachtoffer worden van een arbeidsongeval, kan de overheid de vergoedingen die ze betaald heeft aan de betrokken personeelsleden-slachtoffers of aan hun rechthebbenden, recupereren bij de aansprakelijke derden. Een onderzoek van het Rekenhof wees uit dat de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid deze vergoedingen en renten niet terugvordert.

Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om deze vergoedingen en renten systematisch te laten terugvorderen ?