BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2007-2008
________
3 oktober 2008
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-1777

de Jurgen Ceder (Vlaams Belang)

aan de staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
________
FOD Personeel en Organisatie - Facturen - Lange doorlooptijden - Maatregelen
________
ministerie
facturering
Rekenhof (BelgiŽ)
betalingstermijn
overheidsboekhouding
financiŽle administratie
________
3/10/2008 Verzending vraag
30/10/2008 Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1776
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-1777 d.d. 3 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Als belangrijke interne oorzaak van laattijdige betalingen vermelden de meeste departementen de vertragingen bij het doorsturen van facturen/schuldvorderingen tussen de betrokken diensten. Bij de FOD Personeel en Organisatie worden volgens het Rekenhof soms lange doorlooptijden vastgesteld bij het verlenen van het visum door de controleur van de vastleggingen of bij de ordonnancering van opdrachten waarvoor de minister zelf, overeenkomstig het delegatiebesluit, als ordonnateur moet optreden.

Welke maatregelen werden reeds genomen om deze doorlooptijden te verkorten ?

Antwoord ontvangen op 30 oktober 2008 :

In antwoord op de vraag van het geacht lid kan ik het volgende meedelen:

De dienst Controle van de vastleggingen van de Federale Overheidsdienst (FOD) Budget en Beheerscontrole legt zich een termijn van maximum vier dagen op waarbinnen de vastlegging- en ordonnanceringsdossiers moeten behandeld worden. De termijn van vier dagen is een gemiddelde en vormt een streefcijfer in het kader van de boordtabellen. Deze termijn wordt zo strikt mogelijk nageleefd, maar het spreekt voor zich dat de termijn pas geldig is als alle dossiers volledig en correct worden voorgelegd aan de controleur van de vastleggingen. Eventuele vertragingen kunnen als volgt worden verklaard:

  • een plotse toevloed van ordonnanceringen (bijvoorbeeld op het einde van het jaar) waarbij het voor de controleur en zijn medewerker onmogelijk is om alle dossiers binnen de vier dagen te behandelen;

  • het ordonnanceringsdossier is niet in orde. In dat geval maakt de controleur van de vastleggingen een opmerking.

Het spreekt van zelf dat alleen dossiers die in orde zijn behandeld kunnen worden. De controle van de vastleggingen vindt plaats op het einde van de cyclus doorgaans zijn vertragingen niet daar te situeren.