BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2007-2008
________
3 oktober 2008
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-1747

de Jurgen Ceder (Vlaams Belang)

aan de minister van Landsverdediging
________
FOD Defensie - Lokale aankopen - Controles - Informaticatoepassing FACT 17 - Verbetering
________
Rekenhof (BelgiŽ)
overheidscontract
computerprogramma
overheidsboekhouding
begrotingscontrole
ministerie
overheidsopdrachten
________
3/10/2008 Verzending vraag
30/10/2008 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-1747 d.d. 3 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De bestaande richtlijnen en procedures bij Defensie voorzien in een aantal a priori-controles op lokale aankopen. Deze zijn grotendeels vervat in de gebruikte informaticatoepassingen ILIAS en FACT 17. Het betaalsysteem FACT 17 maakt een geautomatiseerde controle mogelijk op dubbele betalingen. FACT 17 voorziet volgens het Rekenhof echter niet in een automatische blokkering van betalingen boven de delegatiedrempel en evenmin in een blokkering bij de overschrijding van de toegekende budgettaire enveloppe.

Welke maatregelen zijn reeds genomen om deze onvolkomenheden bij FACT 17 weg te werken ?

Antwoord ontvangen op 30 oktober 2008 :

Het geachte lid wordt verzocht hierna het antwoord te willen vinden op de door hem gestelde vragen in verband met de mogelijke verbeteringen van de toepassing Fact17, gebruikt in het kader van de lokale aankopen :

a) De toepassing Fact17 werd in 2004 opgevat als een betalingsprogramma dat enerzijds een vlotte betaling van de leveranciers moest garanderen en anderzijds een striktere controle moest toelaten op de gedelegeerde ordonnateurs die voortaan als enigen toegang kregen tot de toepassing om de uitgaven goed te keuren. De huidige controle beperkt zich tot een melding bij het overschrijden van de delegatiedrempel en een controle op mogelijke dubbele betalingen.

b)De nieuwe versie van Factl 7, waarvan de roll-out voorzien is voor het eerste trimester 2009, zal aan iedere ordonnateur een « rol » toekennen waarbij het onmogelijk zal zijn om de delegatiedrempel die tot deze "rol" behoort te overschrijden. De invoer van een factuur die deze drempel overschrijdt, zal zodoende geblokkeerd worden.

c) Het departement overweegt niet om binnen de toepassing Fact 17 aan budgettaire controle te doen. Deze controle gebeurt, wat de uitgaven onder de bevoegdheid van de algemene directie Material Resources betreft, via de toepassing ILIAS.(Integrated Logistics Information and Automation System).