BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2007-2008
________
27 juni 2008
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-1193

de Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
________
Geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten - Aantallen - Waalse faciliteitengemeenten
________
burgerlijke stand
gemeenten met bijzonder taalstatuut of met faciliteiten
bevolkingsregister
Rijksregister van de natuurlijke personen
officiële statistiek
________
27/6/2008 Verzending vraag
31/7/2008 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-1193 d.d. 27 juni 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kan de geachte minsiter, voor de jaren 2004, 2005, 2006 en 2007, het aantal geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten meedelen dat werd opgesteld in respectievelijk de gemeenten Edingen, Vloesberg, Komen en Moeskroen, en dit uitgesplitst per taal (Frans of Nederlands)?

Antwoord ontvangen op 31 juli 2008 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

Het opstellen van de akten van de burgerlijke stand behoort tot de bevoegdheid van mijn collega van Justitie. Ik kan u wel de cijfers geven van het aantal geboorten, huwelijken en overlijdens die door de bedoelde gemeentebesturen werden ingebracht in het Rijksregister (zie onderstaande tabel).

Afkortingen :

N/G = Geboorten

D/O = Overlijdens

M/H = Huwelijken

Gemeente — Commune2004200520062007
N/GD/OM/H (*)N/GD/OM/H (*)N/GD/OM/H (*)N/GD/OM/H (*)
Edingen — Enghien054111053107056103064112
Vloesberg — Flobecq03114135251302822034
Komen — Comines010796011213601321171116125
Moeskroen — Mouscron613524407591574422644530460607565450
(*) Het Rijksregister registreert niet als zodanig de huwelijken, maar wel het aantal personen dat daarbij betrokken is. — Le Registre national n'enregistre pas les mariages en tant que tels mais bien le nombre de personnes concernées.

Het Rijksregister heeft geen kennis van de taal waarin de akten van de Burgerlijke Stand zijn opgesteld.